Наша діяльність

Медичний інститут СумДУ в 2017 році оголошує набір студентів за 4 спеціальностями

1. Медицина

ІнститутВже 25 років в СумДУ ведеться підготовка зі спеціальності «Медицина» (до 2016 року - «Лікувальна справа»). Високий рівень підготовки студентів в медичному інституті підтверджується лідерством у рейтингах за результатами ліцензійних іспитів "Крок 1", "Крок 2", "Крок 3", Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та предметних олімпіад. Можливість стрімкого кар’єрного зростання у професійній чи науковій сфері підтверджується наявністю серед випускників 10 докторів наук, 7 головних лікарів, 22 заступників головних лікарів, 40 завідувачів відділень. В числі випускників, якими особливо пишається медичний інститут, є начальник УОЗ Сумської ОДА Бутенко Сергій Павлович та директор медичного інституту СумДУ Лобода Андрій Миколайович. Ліцензований обсяг прийому студентів на спеціальність «Медицина» - 500 місць.

Переваги навчання в медичному інституті СумДУ:

- Медінститут СумДУ серед кращих ВНЗ України за кількістю переможців студентських предметних олімпіад;

- Високий рівень студентської науки – кілька років поспіль СумДУ у трійці лідерів серед усіх ВНЗ України за кількістю переможців у конкурсах студентських наукових робіт, в чому вагомий внесок наших студентів;

- Активне студентське життя: працюють програми академічної мобільності, проводяться міжнародні конференції, літня закордонна практика, функціонують студентська самодіяльність, спортивне життя, волонтерська робота тощо;

- Можливість паралельного отримання другої вищої освіти;

- Забезпечення всіх іногородніх студентів гуртожитком;

- Можливість спеціалізації за багатьма напрямками;

- Усі випускники забезпечуються місцем роботи;

- Вдале розташування клінічних баз обумовлює компактний розклад занять.

Абітурієнту 1Абітурієнту 2

2. Стоматологія

В мальовничому куточку міста на території парку «Басівський» і архітектурного комплексу з 2015 року гостинно відкрив свої двері стоматологічний факультет медичного інституту СумДУ. Ліцензований обсяг прийому на спеціальність - 75 місць. До складу новоствореного підрозділу входять навчальні приміщення, студентська стоматполіклініка на 20 крісел, сучасна зуботехнічна лабораторія, комп’ютерні та фантомні класи, оснащені за останнім науково-технічним рівнем. 

Сторінка кафедри стоматології

med med med

У Вас є можливість стати одним зі студентів стоматологічного факультету, навчатися та працювати під керівництвом провідних фахівців стоматологічної галузі регіону!

3. Фізична культура і спорт

Спортивні досягнення студентів СумДУ на державному і міжнародному рівнях, розвиток масового спорту та потужна спортивна інфраструктура сприяли запровадженню в університеті нової спеціальності "Фізична культура і спорт". Ліцензований обсяг - 30 місць.

Нова спеціальність спрямована на вдосконалення професійної підготовки спортсменів високої кваліфікації з отриманням фаху тренера-викладача, спортивного менеджера. Випускники цієї спеціальності можуть займати посади тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, керівників спортивних шкіл, спортивних федерацій, фітнес-клубів та інших спортивних організацій, а також бути персональними менеджерами у професійному спорті.

Навчальний план передбачає посилену підготовку майбутніх фахівців спеціальними медичними дисциплінами та методиками реабілітаційних програм із використанням матеріально-технічної бази та кадрового складу Медичного інституту і санаторію- профілакторію СумДУ. Студентам буде надано поглиблене вивчення іноземних мов, професійного менеджменту, ІТ-технологій.

Сторінка кафедри фізичного виховання

4. Фізична терапія, ерготерапія

Сумський державний університет на базі Медичного інституту готує бакалаврів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (галузь знань «Охорона здоров’я».) Ліцензований обсяг – 100 осіб.

Сферою діяльності бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії є: 

  • робота у системі охорони здоров’я, освіти, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення; 
  • здійснення реабілітаційної, оздоровчо-реабілітаційної, рекреаційної діяльності; 
  • виконання професійних обов’язків у лікувальних, санаторно-курортних, освітніх закладах, у реабілітаційних та оздоровчих центрах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів;
  • проведення самостійної фізіотерапевтичної, ерготерапевтичної, оздоровчої та рекреаційної практики в межах своєї компетенції;
  • обіймання первинних посад: асистента фізіотерапевта, асистента ерготерапевта, масажиста, спортивного масажиста, інструктора лікувальної фізичної культури, методиста з професійної реабілітації, фахівця з відновлювальної гімнастики, вчителя-ребілітолога тощо; після закінчення магістратури – лікаря ЛФК, ерготерапевта, фізіотерапевта.

Бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії – експерт з рухів у сфері застосування фізичних вправ для корекції фізичного та психічного станів людини, відновленню рухів, навиків самообслуговування тощо, експерт зі СПА-технологій. Виконуючи призначення лікаря, добирає засоби і форми фізичної терапії, ерготерапії, розробляє методику їх застосування на різних етапах лікування, планує і виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, виявляє та розширює резервні можливості організму, тренує його і готує до фізичних навантажень на роботі й у побуті, сприяє його поверненню до активного життя.

 

Скористайтеся нагодою набути престижну спеціальність, яка дозволить Вам з впевненістю дивитися у майбутнє!

Увага! Вступ на 2 курс абітурієнтів з дипломом молодшого спеціаліста медичного спрямування

В 2017 році Медичний інститут СумДУ продовжує прийом на 2 курс (або на 1 курс зі скороченим терміном навчання) за спеціальностями «Фізична культура і спорт», «Фізична терапія і ерготерапія», «Стоматологія».

Подання документів лише особисте – з 04.07 по 24.07. 2017р за адресою: м. Суми, вул. Р.-Корсакова 2, ауд Ц-339.

Подача заяв в електронному вигляді при вступі на 2 курс (або на 1 курс зі скороченим терміном навчання) не проводиться.

З метою реєстрації заяви абітурієнт має особисто пред’явити оригінали та залишити копії паспорту, диплому молодшого спеціаліста з додатком до диплому, військового квитка або посвідчення про приписку, чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. Ксерокопії документів нотаріального завірення не потребують.

Зарахування на навчання – за рейтинговим списком, місце в якому вступник займає з урахуванням 2 складових:

  •  середній бал диплому молодшого спеціаліста;
  •  оцінка з фахового іспиту.

Пункт 6.18 Правил прийому до СумДУ в 2017 році «…Для молодших спеціалістів, що вступають в межах галузі знань, в якості фахових вступних випробувань зараховується оцінка результату атестації – атестаційного іспиту.»

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2017 РОЦІ

 

AddThis Social Bookmark Button