Наша діяльність

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених медичного інституту Сумського державного університету (НТСА МІ)

 

 


Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених 
медичного інституту Сумського державного університету (далі – НТМІ) є частиною системи громадського самоврядування медичного інституту СумДУ. Воно забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в МІ, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями

 

Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:

 – представлення інтересів студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

– популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, зокрема серед молодших курсів, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 – сприяння реалізації Цільової комплексної програми «Організація наукової роботи студентів в органічному поєднанні з навчальним процесом» та «Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ»;

– сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів, інститутів тощо;

– сприяння підвищенню якості наукових досліджень студентів та молодих вчених;
– сприяння участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук на Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямків підготовки і спеціальностей;
– планування організації і проведення щорічних інститутських (факультетських) конференцій «Перший крок в науку» та інших наукових конференцій, семінарів студентів, аспірантів і молодих вчених;
– організація участі студентів, аспірантів і молодих вчених у наукових конкурсах, олімпіадах та інших заходах які проводяться українськими і міжнародними установами та організаціями;
– взаємодія із Малою академією наук, центром науково-технічної творчості учнівської молоді Університету та іншими організаціями, які залучають школярів до технічної творчості;
– сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
– сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
– участь у виданні збірок наукових праць студентів та інших науково- інформаційних матеріалів, випуск власного електронного інформаційного видання;
– взаємодія з органами студентського самоврядування, щодо створення сприятливих умов для забезпечення наукової діяльності студентів;
– організація публічних лекцій та наукових читань відомих вчених;;
– інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність; МОН
країни Положення про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів,
докторантів імолодих вчених Сумського державного університету;
– сприяння формуванню студентських «інтелектуальних загонів», які передбачають
виконання студентами господарчих договорів та іншої науково-дослідної роботи;
– своєчасне надання інформації про наукову роботу та відповідні
досягнення студентської молоді для розміщення і публікації на сайті університету,
у газетіРезонанс» та інших електронних і друкованих ЗМІ;
– виконання інших функцій, передбачених цим Положенням, іншою
нормативною базою Університету та законами України.
 

Студентське наукове товариство активно співпрацює з іншими органами;
студентського самоврядування університету, його структурними підрозділами та товариствами подібного спрямування більшості медичних вузів України. Налагоджуються міжнародні зв’язки з науковими товариствами молодих медиків країн близького та далекого зарубіжжя.

 Звіт про виконану роботу за 2015-2016 н.р.

 

Склад ради Наукового товариства медичного інституту:

Голова

♦ аспірант кафедри фізіології та патофізіології зкурсом медичної біології  - Марченко Ірина Василівна

тел.: 0506037874

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови

♦ студентка 6 курсу, ЛС-004 - 

Масленко Анна Олександрівна

тел.:0997963317

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови

♦ студентка 3 курсу, ЛС-316 –

Удовиченко Богдана Яківна

Тел.:0990961238

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

♦студентка 2 курс, ЛС-401  -

Бумейстер Ліна Володимирівна

тел.: 0954511625

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний сектор

♦студент 5 курсу, ЛС-101  -

Рябоконь Олександр Андрійович

тел.: 0985955119

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

♦студентка 6 курсу, ЛС-002  -

Вандик Ірина Володимирівна

тел.: 0994609567

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор наукових гуртків

 

♦студент 4 курсу, ЛС-209 –

Козик Євгеній Володимирович

тел.: 050 077 11 58, 093 776 33 10

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

 

 

♦студент 4 курсу, ЛС-209 

Богданов Володимир Валерійович

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

♦студент3 курсу, ЛС-312 –

Цимбал Нікіта Сергійович

тел.: 0661293042

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

♦студентка 2 курсу, ЛС-408 - 

Коростинська Катерина Сергіївна

тел.: 0950260206

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

Сектор міжнародних зв'язків

 

♦студент 5 курсу, ЛС-101 - 

Карпенко Богдан Миколайович

тел.: 0990182965

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

♦студент 5 курсу, ЛС-105 -

 Ступницька Аліна 

 Номер 0638432645

E mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

Сектор міжвузівських зв'язків

студенка 4 курсу, ЛС-203 - 

Сухарєва Вікторія Анатоліївна

тел.: 0996587035

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса товариства:

40018, медичний інститут Сумського державного університету
Студентське наукове товариство
м.Суми, Україна, вул. Санаторна, 31
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт: http://snt.med.sumdu.edu.ua

 

AddThis Social Bookmark Button