Наша діяльність

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини

Кафедра заснована у 2014 році на базі медичного інституту СумДУ. Науково-дослідна робота підрозділу проводиться за темою «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в умовах медичних ВНЗ». 

Єжова Ольга Олександрівна – завідувач кафедри. Науковий ступінь – доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, вчене звання – професор.
Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язок між змінами фосфоліпідного складу легень і біомеханікою дихання при гіпоксії» (03.00.13 – фізіологія людини та тварин).
Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів» (13.00.07 – теорія і методика виховання).
Фахівець у сфері професійної освіти та теорії і методики виховання. Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 5 монографій, 6 посібників. Під керівництвом Єжової О.О. захищено 5 кандидатських дисертацій.
Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет природничо-географічний, вчитель біології та хімії. Наукові інтереси: теоретико-методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей, підлітків та молоді, професійна підготовка майбутнього фахівця з фізичної реабілітації. 

Бріжата Ірина Анатоліївна –  кандидат педагогічних наук, вчене звання – доцент.
Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет природничо-географічний, вчитель біології, хімії, валеології та основ екології, ОКР – спеціаліст – 2000 р.; УАБС, факультет економічний, бухгалтерський облік і аудит, ОКР – спеціаліст – 2001 р.; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет післядипломної та додаткової освіти, вчитель фізичної культури, валеології та керівник спортивних секцій організатора туристичної роботи, ОКР – спеціаліст – 2002 р.
Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні технології профілактики шкільного травматизму у фаховій підготовці учителів фізичної культури» (2010 рік). Бріжата І.А. має значні досягнення у прикладних наукових дослідженнях , всього опубліковано понад 60 науково-методичних робіт з проблем профілактики шкільного травматизму, збереження здоров’я дітей і молоді.
Підготовлено 5 монографій, 4 посібника. Керівник студентських наукових робіт, які отримали призові місця на конкурсах.
Під керівництвом Бріжатої І.А. захищено 3 кандидатські дисертації. Наукові інтереси: теоретико-методичні засади вдосконалення фахової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури.  

Ситник Ольга Андріївна – кандидат біологічних наук; вчене звання – доцент.
Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет фізичної культури; вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції, організатор туристичної роботи; магістр педагогічної освіти, викладач фізичної культури.
Тема кандидатської дисертації: «Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання» (2006 рік). З 2000 р. по 2016 р. підготовлено 48 публікації, з них: 21 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України; 5 навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі; 22 наукових статей у матеріалах конференцій вітчизняного та міжнародного статусу, навчальний посібник.
Наукові інтереси: кінезітерапія при порушеннях опорно-рухового апарату.

 

Щербак Борис Іванович – кандидат медичних наук, доцент.
Упродовж майже двадцяти років працював старшим викладачем кафедри академії анатомії, фізіології та фізичного виховання Новосибірського державного педагогічного інституту та завідувачем кафедри фізичного виховання і здоров’я Приазовського державного технічного університету.
Навчався в різних закладах післядипломної освіти, у наукових центрах, лікарнях Києва, Харкова, Санкт-Петербургу, Москви, Нижнього Новгороду, Тбілісі – де опанував спеціальну медичну, лікувальну фізкультуру, масаж, мануальну терапію, мікрохвильову резонансну терапію, нетрадиційні методи реабілітації види і методи ранньої експрес-діагностики онкологічних захворювань.  

 

Воропаєв Дмитро Сергійович – асистент кафедри. Науковий ступінь – кандидат психологічних наук.
Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет фізичної культури, фізичний реабілітолог, ОКР – бакалавр – 2006 р., магістратура, спеціальність “Фізична реабілітація”, ОКР – магістр – 2007 р.
Опубліковано 23 науково-методичні роботи з проблем оптимізації психофізіологічного стану підлітків.
Тема кандидатської дисертації : «Оптимізація психофізіологічного стану підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (2015 рік) Наукові інтереси: психофізіологія, психологія здоров’я.  

 

Ольховик Аліна Віталіївна – асистент кафедри. Науковий ступінь – кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, фізичний реабілітолог, ОКР – бакалавр – 2008 р., магістратура, спеціальність «Фізична реабілітація», ОКР – магістр – 2009 р.
Тема кандидатської дисертації: «Фізична реабілітація студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом» (2015 р.). Наукові інтереси: фізична реабілітація дітей та дорослих.  

 

 

Гевліч Олена Вікторівна – старший лаборант.
Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, факультет фізичної культури, вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивної секції, організатор туристичної роботи, ОКР – спеціаліст – 2012 р.

 

 

 

 

 

Шкарупа Яна Сергіївна – фахівець кафедри.
Базова освіта: Сумський державний університет, факультет Економіки та менеджменту, спеціальність Маркетинг, ОКР – спеціаліст – 2012 р. 

 

 

 

 

Контактна інформація: м. Суми, вул. Петропавлівська 57, корпус університетська клініка. тел. 0542665043  

AddThis Social Bookmark Button