Щодо дат повторного та додаткового складань іспитів ЄДКІ та Крок

До уваги студентів Медичного інституту!
Центром тестування визначено дати повторного та додаткового складань єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2021 році:
    • 21.07.2021 – ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія» та ліцензійний іспит «Крок 2. Стоматологія» (для вітчизняних та іноземних здобувачів);
    • 26.07.2021 – ліцензійні іспити «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (для вітчизняних та іноземних здобувачів);
    • 03.08.2021 – ліцензійний іспит «Крок Б. Сестринська справа»;
    • 25.08.2021 – ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для вітчизняних здобувачів);
    • 14.09.2021 – ЄДКІ, Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Стоматологія» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для іноземних здобувачів), ліцензійні іспити «Крок 3. Загальна лікарська підготовка».

Відповідно до нормативних вимог, повторне складання проводиться для здобувачів, які складали вказані вище іспити у 2021 році, проте не досягли затвердженого критерію успішного складання, додаткове складання – для здобувачів, які були відсутні на складанні іспиту з поважної документально підтвердженої причини.