У Сумському державному університеті до Дня науки визначили кращих молодих вчених 2021 року

Конкурс «Кращі молоді вчені СумДУ» відбувся цього року вперше, але планується проводитися щороку, а результати оголошуватися – до Дня науки.

Його мета – стимулювання молодих вчених, які обіймають штатні посади наукових і науково-педагогічних працівників в Сумському державному університеті, до активної наукової діяльності, отримання ними високої якості результатів наукових досліджень і розробок, досягнення високих показників з їх оприлюднення та впровадження.

На цьогорічний конкурс було подано 33 кандидатури молодих вчених: 11 –  докторів наук та 21-го кандидата наук.

Конкурсна комісія оцінювала наукову діяльність номінантів за чотирма групами показників: виконання науково-дослідних робіт; публікаційна активність; підготовка наукових кадрів; інші вагомі здобутки.

Для молодих вчених, які мають науковий ступінь кандидатів наук, конкурс проводився окремо за номінаціями, що відповідають науковим напрямам, за якими здійснювалась Державна атестація ЗВО у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Переможці серед кандидатів наук у номінаціях:

«Гуманітарні наука та мистецтво» – старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Микола Назаров;

«Суспільні науки» – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Аліна Височина;

«Технічні науки» – доцент кафедри комп’ютерних наук В’ячеслав Москаленко;

«Математичні науки та природничі науки» – старший викладач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки Олександр Доброжан;

«Біологія та охорона здоров’я» – старший науковий співробітник Центру колективного користування науковим обладнанням Медичного інституту «Центр біомедичних досліджень» Олександр Олешко.

Для молодих вчених, які мають науковий ступінь доктора наук, конкурс проводиться за загальним рейтингом. Переможці серед докторів наук:

Віталій Іванов, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів;

Ольга Кузьменко, завідувач кафедри економічної кібернетики;

Олексій Люльов, завідувач кафедри маркетингу;

Роман Москаленко, доцент кафедри патологічної анатомії;

Тетяна Пімоненко, доцент кафедри маркетингу;

Іван Павленко, професор кафедри комп’ютерної механіки ім. В. Марцинковського;

Олексій Пластун, професор кафедри міжнародних економічних відносин.

Отже, переможцями першого конкурсу «Кращі молоді вчені СумДУ» стали 7 докторів наук та 5 кандидатів наук.

Проректор з наукової роботи СумДУ Анатолій Чорноус зазначив, що започаткування такого конкурсу є закономірним, оскільки наукова діяльність в університеті є пріоритетною.

«Університет розвивається, розвиваються наукові школи, створюються нові напрямки. Ми розуміємо, що подальша розбудова наукової складової роботи університету ляже на плечі талановитих молодих вчених. Тому надзвичайно важливо підтримувати їх на усіх рівнях, створювати сприятливі умови для роботи молодої інтелектуальної наукової еліти», – підкреслив Анатолій Чорноус.

Щиро вітаємо переможців конкурсу, бажаємо успішної реалізації нових наукових проєктів!