Спеціальності

Медичного інституту

Вступ до Медичного інституту Сумду

Спеціальність: "Фізична терапія, ерготерапія"

Сумський державний університет на базі Медичного інституту готує бакалаврів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (галузь знань «Охорона здоров’я».) Ліцензований обсяг – 100 осіб.

Сферою діяльності бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії є: 

  • робота у системі охорони здоров’я, освіти, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення; 
  • здійснення реабілітаційної, оздоровчо-реабілітаційної, рекреаційної діяльності; 
  • виконання професійних обов’язків у лікувальних, санаторно-курортних, освітніх закладах, у реабілітаційних та оздоровчих центрах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів;
  • проведення самостійної фізіотерапевтичної, ерготерапевтичної, оздоровчої та рекреаційної практики в межах своєї компетенції;
  • обіймання первинних посад: асистента фізіотерапевта, асистента ерготерапевта, масажиста, спортивного масажиста, інструктора лікувальної фізичної культури, методиста з професійної реабілітації, фахівця з відновлювальної гімнастики, вчителя-реабілітолога тощо; після закінчення магістратури – лікаря ЛФК, ерготерапевта, фізіотерапевта.

Бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії – експерт з рухів у сфері застосування фізичних вправ для корекції фізичного та психічного станів людини, відновленню рухів, навиків самообслуговування тощо, експерт зі СПА-технологій. Виконуючи призначення лікаря, добирає засоби і форми фізичної терапії, ерготерапії, розробляє методику їх застосування на різних етапах лікування, планує і виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, виявляє та розширює резервні можливості організму, тренує його і готує до фізичних навантажень на роботі й у побуті, сприяє його поверненню до активного життя.

Контакти:

Корисні посилання:

Відповідальний секретар відбіркової комісії. Доцент кафедри екстреної допомоги та медицини
катастроф

Бадіон Юрій
Олексійович

відповідальний секретар відбіркової комісії медичного інституту

кандидат медичних наук, доцент кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф