«Горизонт 2020» за напрямом «Здоров’я, демографічні зміни, добробут»

Заступник директора Медичного інституту проф. Погорєлов Максим на запрошення Генерального директорату ЄС з досліджень та інновацій 10-11 вересня прийняв участь у 26-му засіданні Програмного комітету, відповідального за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за напрямом «Здоров’я, демографічні зміни, добробут».

В засіданні прийняли участь представники та експерти від країн Євросоюзу та асоційованих членів, які розглянули результати оцінки проектів, поданих на конкурси H2020 SC1 2019. Окремою доповіддю подано аналіз інвестиції Євросоюзу в дослідження проблеми онкологічних захворювань. Зокрема наголошено на зростанні інвестицій в дослідження раку з 0,5 млрд. Євро в рамках програми OMICS (2002-2006) до 1,5 млрд. Євро в рамках програми Горизонт-2020. Були наведені приклади успішних проектів, які охоплюють питання від профілактики до лікування і моніторингу виживаності пацієнтів.