Графік проведення ЄДКІ у 2020 році

До відома студентів 3-го курсу спеціальностей “Медицина”, “Стоматологія”, “Педіатрія”, студентів-випускників 5-го курсу спеціальності “Стоматологія” та 6-го курсу спеціальності “Лікувальна справа”, а також лікарів-інтернів.
Міністерство охорони здоров’я своїм наказом від 02.01.2020 р. №1 затвердило графік проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2020 році.