ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Теоретична медицина»

  1. Болотська Н.М., Бумейстер Л.В. «Особливості ремоделювання серця щурів за умов аллоксанової гіперглікемії» (науковий керівник – к.мед.н. Ярмоленко О.С.)
  2. Шершнєва Є.С. «Зв’язок BSMI-поліморфізму гена VDR із розвитком хронічного генералізованого парадонтиту» (науковий керівник – д.б.н., проф. Гарбузова В.Ю.)
  3. Юсупова А.Ф. «Наночастинки срібла та міді: отримання, фізико-хімічні та антимікробні властивості» (науковий керівник – к.мед.н., доц. Голубнича В.М.)

Наукові дослідження наших студентів увійшли до числа 40 найкращих робіт, які були відібрані до захисту з понад 60 праць, котрі надійшли на конкурс. Наші молоді науковці показали високий рівень наукових досліджень, що проводяться в стінах рідного вишу. Всі роботи викликали жваву наукову дискусію та були відмічені грамотами за активну участь.

Робота Азізи Юсупової «Наночастинки срібла та міді: отримання, фізико-хімічні та антимікробні властивості» отримала диплом ІІІ ступеню, а також була відмічена за оригінальність дизайну та методів дослідження.

Медичний інститут вітає учасників конкурсу й бажає творчого натхнення та наступних перемог.