Наша діяльність

Комісія з перевірки первинної документації наукових досліджень

З метою удосконалення процедури експертизи дисертаційних робіт та НДР, які виконані аспірантами, здобувачами, докторантами, науковими та науково-педагогічними працівниками на кафедрах медичного інституту створено постійно діючу комісію з перевірки первинної документації наукових досліджень.

Склад комісії можна переглянути за посиланням (склад комісії).

Для отримання акта перевірки первинної документації необхідно надати голові комісії (проф. В.З. Сікора) наступні документи:

1.1.1.     заяву встановленої форми (додаток №2)

1.1.2.     перелік первинної документації, яка надається на експертизу (у довільній формі)

1.1.3.     розширену анотацію наукової роботи із зазначенням всіх об'єктів і методик дослідження та отриманих висновків (у довільній формі із зазначенням мети, завдань та об’єкту дослідження а також опису методик дослідження)

1.1.4.     перелік обладнання, яке використовувалося в дослідженні (додаток 3)

1.1.5.     перелік засобів вимірювальної техніки, використаних при виконанні дослідження (додаток 4)

1.1.6.     експертний висновок метрологічного забезпечення (додаток 5)

Голова призначає 2 експертів з числа членів Комісії чи науково-педагогічних працівників медичного інституту, які протягом 2 тижнів повинні перевірити первинну документацію виконавця дисертаційної роботи (НДР) та надати висновок щодо якості оформлення первинних документів та їх наявності в обсязі, що відповідає завданням та обсягу проведених досліджень.

Щомісяця голова Комісії проводить загальне засідання, на якому заслуховуються висновки експертів щодо проведення перевірки первинної документації та приймається рішення. На засіданні має бути присутнім виконавець дисертаційної роботи (НДР) та керівник (консультант) – за згодою.

Про дату та час засідання комісії буде повідомлено особисто здобувачеві та його керівнику (консультанту).

За результатами розгляду первинної документації секретар Комісії готує акт перевірки первинної документації в якому міститься перелік первинної документації з виконаної дисертаційної роботи (НДР) та її відповідність завданням і обсягу проведеного дослідження.Висновок візує голова Комісії та секретар, затверджує – директор медичного інституту. Висновок надається виконавцю не пізніше 1 тижня після засідання комісії.

Розпорядження №135 від 14.05.2014 "Про створення комісії з перевірки первинної документації наукових досліджень"

Розпорядження №154 від 05.06.2014 "Про призначення відповідального за метрологічне забезпечення наукових досліджень та зміну форм документів"

 

AddThis Social Bookmark Button