Наша діяльність

Загальна інформація (міжнародна діяльність)

Інтеграція у світову освітню і наукову спільноту та повноправне користування їх здобутками неможливе без співпраці з навчальними та науково-дослідними закладами зарубіжних країн.

Ця робота в медичному інституті ведеться через активну співпрацю кафедр з іноземних партнерами: технологічним університетом м. Каунас, Литва; Белгородським державним університетом, Росія; Курським державним медичним університетом; Рязанським державним медичним університетом; науково-дослідницьким інститутом морфології людини РАМН; регіонарним клінічним шпиталем, Контон Аарау, Швейцарія; Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam – центром паразитології; Московським ЦНДІ епідеміології та інфекційних хвороб; 2-м медичним інститутом, кафедрою інфекційних хвороб, м. Санкт-Петербург; Московським гепатологічним центром, Вищою школа наук (Польща), Шеффілдським університетом, Великобританія.

Реалізацію міжнародних освітніх програм і проектів медичний інститут проводить спільно з університетом. У 2012 році медичний інститут розпочав роботу по програмах TEMPUS та Erasmus Mundus.

Детальна інформація розташована:

Програми TEMPUS (транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) — освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти; сприяє модернізації управління та керівництва вищими навчальними закладами; зміцнення ролі вищих навчальних закладів у суспільстві та їх внеску в розвиток навчання протягом всього життя; зміцнення «трикутника знань», представленого освітою, дослідженнями й інноваціями в університетах; заохочення зв'язків із ринком праці, тощо.

Tempus сприяє просуванню політики ЄС у сфері вищої освіти. Європейська Комісія тісно співпрацює з країнами-членами в сфері вищої освіти, підтримуючи реформування систем вищої освіти в Європі з метою їхнього гармонійного розвитку, гнучкості й більшої відповідності до потреб суспільства.

Разом із країнами-членами Європейська Комісія приділяє увагу трьом основним сферам реформ у галузі вищої освіти: реформування навчальних програм, вдосконалення управління, реформи фінансування. Ці напрями, безумовно, пов'язані з Болонським процесом, метою якого є створення Європейського простору вищої освіти. Болонський процес привів у дію ряд реформ, викликаних необхідністю зробити системи вищої освіти в Європі більш сумісними і порівнюваними між собою, більш конкурентоздатними та привабливими для громадян Європи, для мешканців і учених з інших континентів.

Детальніша інформація про Болонський процес міститься на

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html

Детальнішу інформацію про Tempus можна знайти на сторінці:

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

Програма Erasmus Mundus – це програма Європейського союзу зі співпраці у галузі вищої освіти. "Erasmus Mundus" передбачає гранти для студентів, аспірантів та викладачів. Програма надає також викладацькі та дослідницькі стипендії в Європі для науковців з третіх країн та стільки ж стипендій для науковців ЄС.

Детальніша інформація – на веб-сторінці:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

Ми працюємо над подальшим розширенням міжнародного співробітництва, залученням наших співробітників та студентів до участі у міжнародних проектах; у міжнародних конкурсах на здобуття грантів; відрядженнями за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи, на стажування, проведення спільних наукових досліджень із зарубіжними лабораторіями, медичними закладами; укладенням прямих договорів про співробітництво із закордонними навчальними й науковими установами тощо.

Детальну інформацію про найважливіші гранти Європейського союзу можна знайти за посиланням, де представлені понад 450 європейських програм фінансування, а також методологія підготовки проектів, які б відповідали вимогам ЄС.

AddThis Social Bookmark Button