Наша діяльність

Стажування за кордоном

В 2011–2013 роках науково-педагогічні працівники та аспіранти отримали 16 індивідуальних грантів на суму понад 216 400 грн., що дало можливість стажування у закордонних навчальних закладах та участі у роботі міжнародних конференцій.

Делегація медичного інститутуПрофесор Чемич М. Д., завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією та Піддубна А. І., аспірант кафедри, у 2011 р. з робочим візитом відвідали тренінг з міжнародного клінічного дослідження TMC125-TiDP02-IFD3002 (відкрите дослідження для оцінки безпечності, переносимості та фармакокінетики застосування препарату етравірин у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами у пацієнтів, інфікованих ВІЛ-1, які отримували антиретровірусне лікування, IV фаза), що відбувся у Амстердамі, Нідерланди. Чемич М. Д. у 2011 р. у якості головного дослідника був присутній у Римі, Італія, на зустрічі співвиконавців міжнародного клінічного дослідження BCX1812-301 (багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності внутрішньовенного застосування перамівіру як доповнення до стандартної терапії в порівнянні зі стандартною терапією, окремо у дорослих людей і підлітків, госпіталізованих з грипом у тяжкій формі).

Медичні семінари в Зальцбурзі проводяться з метою обміну досвідом лікарів з провідних американських лікарень і медичних шкіл з лікарями, практикуючими в Центральній і Східній Європі, Центральній Азії, країнах колишнього Радянському Союзу.

Винниченко О. І., аспірант кафедри хірургії з курсом дитячої хірургії та онкології відвідав міжнародну наукову конференцію, присвячену дослідженню меланоми шкіри на базі Sheraton Frankfurt Hotel and Conference Centre та медичну конференцію на базі компанії F.Hoffman-La Roche Ltd. And Quintiles, Італія, Рим.

Погорєлов М. В. в.о. завідувача кафедри гігієни та екології, у рамках державної програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пройшов стажування у Шеффілдському університеті, м. Шеффілд, Великобританія, у листопаді 2012 року з метою вдосконалення методів синтезу та аналізу біосумісних матеріалів для медицини.

Під час стажування Погорєлов М. В. відвідав семінари та лекції з анатомії людини, клітинної та тканинної інженерії; ознайомився з методикою самостійної роботи студентів в лабораторіях університету; провів практичне заняття для студентів спеціальності «Біоматеріали» з анатомії людини; відвідав семінар по програмі «ERASMUS» та ознайомився з особливостями роботи університету з академічної мобільності.

Провів дослідження власних матеріалів в лабораторії клітинної інженерії та 3 семінари у відділі тканинної інженерії та біоматеріалів на тему «Можливості СумДУ для співробітництва з науковцями Шеффілдського університету». Вивчив методики роботи з культурами клітин. Відвідав міжнародну конференцію «Tribology» та провів факультетський семінар на тему «Матеріали на основі хітозану для біомедичного застосування». Рецензував роботи аспірантів відділу біоматеріалів та наукові публікації журналу «Journal of Biomaterials and Tissue Engineering».

Було заплановано 2 спільні публікації з науковцями Шеффілдського університету по матеріалах проведених досліджень.

Приходько О.О., асистент кафедри анатомії людини 26 листопада – 2 грудня 2012 стала учасником стажування “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок”. Співорганізаторами стажування були Університет Інформатики (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi - WSIiU), м. Лодзь, Польща, та Центрально - Європейська академія Навчань та Сертифікації, м. Бигощ, Польща.

Викладачі, що зібралися з різних частин України, мали змогу поспілкуватися з практиками, які з власного досвіду розповіли про можливості та перспективи проектного підходу до організації роботи ВНЗ. Були наведені реальні приклади вже здійснених проектів. Особлива увага в сучасній Європі приділяється програмі навчання протягом життя - Lifelong Learning Programme (2007-2013), що є наступницею програм Socrates, Leonardo da Vinci and ICT / Open & Distance Learning (2000-2006). Вона підтримує можливості навчання від дитинства до старості в кожній окремій життєвій ситуації. 14 липня 2007 року Європейська Комісія затвердила нове покоління грантових програм на період 2007-2013 років в наступних областях: освіта, професійна підготовка, культура, молодь та громадянство. Бюджет циклу програм складає 6, 970 мільйонів ЄВРО на період 2007-2013рр.

Під час стажування прослухані лекції та доповіді з наступної тематики:

  1. Рівні і правила визнання українських освітніх документів в європейському освітньому просторі.
  2. Болонська система: історія, стандарти, актуальний стан. Триступенева система навчання і кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору
  3. Комп’ютерна підтримка якості навчання в контексті Національних Кваліфікаційних Рамок
  4. Допомога у виході на ринок праці студенту та випускнику.
  5. Характеристика проекту, принцип рівності шансів, планування проекту, планування аплікаційного внеску, індикатори, вказівки з погляду на прийнятність витрат.
  6. Можливість реалізації міжнародних навчальних проектів.
  7. Комп’ютерна підтримка якості навчання в контексті Національних Кваліфікаційних Рамок.

Учасники стажування залишились задоволені навчанням.

Під час закордонних відряджень та стажувань викладачі опановують і успішно використовують новітні методики навчання, наукові розробки, інформаційні технології як засіб інноваційного підходу до процесу навчання і підготовки сучасних конкурентоспроможних спеціалістів у галузі медицини.

Ми працюємо над подальшим розширенням міжнародного співробітництва, залученням наших співробітників та студентів до участі у міжнародних проектах; у міжнародних конкурсах на здобуття грантів; відрядженнями за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи, на стажування, проведення спільних наукових досліджень із зарубіжними лабораторіями, медичними закладами; укладенням прямих договорів про співробітництво із закордонними навчальними й науковими установами тощо.

Детальна інформація про найважливіші гранти Європейського союзу розташована на сторінці http://welcomeurope.com/, де представлені понад 450 європейських програм фінансування, а також методологія підготовки проектів, які б відповідали вимогам ЄС.

AddThis Social Bookmark Button