Наша діяльність

Патологія – наука для пацієнтів

Асистент кафедри патоморфології Медичного інститута СумДУ Роман Москаленко взяв участь у 24-му Європейському конгресі патологів, що відбувся 8-12 вересня у м. Прага. Європейський конгрес патологів є найзначнішою подією року в патологічній анатомії: тут збираються вчені з усього світу - всіх країн Європи, США, Канади, Південної Америки, Японії, Австралії (всього до 1000 учасників).

Вперше Європейський конгрес патологів був проведений в Брюселі в 1963 році. В останні роки він проводиться щорічно в різних містах Європи. Основними темами конгресу були морфологія і діагностика пухлин, новітні діагностичні методики молекулярної біології і імуногісто- і цитохімії, морфологія захворювань серцево-судинної, ендокринної, травної системи, експериментальна морфологія та інші актуальні напрямки науки. Конгрес проводився під девізом "Патологія - наука для пацієнтів", тому що новітні методи значно розширили можливості прижиттєвої діагностики найбільш поширених і небезпечних хвороб, підвищили якість лікування і життя пацієнтів в розвинутих країнах.

Українська наука була представлена тільки чотирма делегатами - академік АМН України, проф. А.М.Романенко (Інститут урології НАН), проф., дмед.н. В.П.Захарова (Інститут кардіології ім. Амосова), зав. провідної в Україні імуногістохімічної лабораторії при КМОЛ, к.мед.н. Л.М.Захарцева та асистент кафедри патоморфології СумДУ, к.мед.н. Р.А.Москаленко. Таким чином, серед вищих навчальних закладів України на Європейському конгресі був представлений тільки Сумський державний університет.

На 24 Європейському конгресі патологів Р.Москаленко представив колективну доповідь учених Медичного інституту СумДУ та Інституту прикладної фізики НАН України "MORPHOGENETIC BIOMINERALIZATION ASPECTS IN THE HUMAN HEART VALVE AFFECTED BY ATHEROSCLEROSIS" (A.Romanyuk, R.Moskalenko, S.Danilchenko, O.Romanyuk, Y.Moskalenko, S.Romanyuk). Матеріали конгресу були надруковані в всесвітньовідомому журналі "VirchowsArchiv" (імпакт-фактор 2,4). Кожну доповідь оцінювала експертна комісія, зацікавлені слухачі задавали питання.

Результатом участі в Європейському конгресі патологів є набуті нові знання, обмін досвідом з передовими науковими школами, знайомство з провідними вченими світу в галузі патологічної анатомії, цінні наукові зв'язки, що, безперечно, буде сприяти розвитку спільних досліджень. Це маленькі кроки до того, щоб патологічна анатомія стала наукою для пацієнтів і в Україні.

AddThis Social Bookmark Button