Наша діяльність

Модернізація медичної освіти – нагальний виклик сучасності

З 2012 р. медичний інститут СумДУ залучений до виконання освітнього проекту ТЕМПУС «Впровадження інноваційних навчальних стратегій в медичній освіті та розвиток Міжнародної мережі національних навчальних центрів». Це був перший досвід реалізації проекту подібного рівня в медичному інституті, тож увага йому приділялася неабияка.

Застосування положень закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» передбачає запровадження більш широкої автономії університетів, створення власних навчальних планів та програм. В цьому контексті можливості модернізації медичних навчальних програм шляхом використання інтерактивних форм та методу проблемного навчання, що надаються в рамках проекту є досить актуальними.

Створення мережі медичних центрів дозволить впроваджувати, здійснювати контроль та управління інноваціями в сфері медичної освіти, вдосконалити системи контролю підготовки лікарів у напрямку потреб клінічної практики.

AddThis Social Bookmark Button