Наша діяльність

Переваги системи PBL в інтеграційному сприйнятті студентами клінічних дисциплін

Протягом декількох десятиліть устаткувався певний шаблон сприйняття системи навчання у ВНЗ. Традиційна система передбачає масове навчання великої кількості студентів. Викладач є центральною постаттю у процесі отримання знань. Усі дороги ведуть до Риму, як казали древні.

Традиційне навчання базується на самій дисципліні у вузькому її сприйнятті. Ми прослуховуємо лекцію, а потім нас перевіряють та екзаменують. PBL має не одну перевагу. По-перше, проводиться групове навчання. Чим менша кількість студентів, тим більш індивідуальний підхід. Тьютор – не викладач, він направляє, а не навчає студента. Усі рішення студент приймає сам. Уся система PBL «студентоцентрична».

Метод навчання ґрунтується на виявленні проблеми, генерації ідеї, скурпульозному вивченні навчальної клінічної ситуації. При цьому студент повинен оперувати всім «багажом» власних знань. Але навіть нестача знань не є катастрофою, бо студенти у разі PBL – це єдина команда, яка здатна всебічно обговорити тему, запропонувати власну версію обстеження та лікування, поважаючи думку кожного.

Основним завданням PBL є взаємне навчання членів команди, а наступним за значенням – втілення отриманних знань в дії. Тобто, основою PBL є власні реальні знання, вміння та навички реалізовані в життя.

AddThis Social Bookmark Button