Наша діяльність

Проведено другу школу молодих учених з молекулярної генетики за участю відомого вченого з Росії проф. О.В. Полонікова

Школа молекулярних генетиків5 грудня 2013 року в медичному інституті СумДУ відбулася друга школа молодих учених з питань молекулярно-генетичних досліджень. Її провів професор кафедри біології, медичної генетики й екології Курського державного медичного університету Олексій Валерійович Полоніков – відомий в Росії та за її межами фахівець з питань вивчення поліморфізму генів та ролі цього явища у виникненні і розвитку хвороб людини. Це – уже другий візит нашого колеги в Суми, перший відбувся в квітні минулого року в рамках проведення першої такої школи для молодих науковців.

Цього разу О.В.Полоніков прочитав лекцію "Еколого-токсикогенетичні дослідження етіології і патогенезу соціально значущих хвороб". Було представлено багатий власний матеріал з даної проблеми, який обґрунтовує та ілюструє концепцію автора про роль поліморфізму генів системи знешкодження ксенобіотиків у розвитку різних за походженням мультифакторіальних хвороб (бронхіальної астми, виразкової хвороби, артеріальної гіпертензії).

Відбулися зустрічі О.В.Полонікова з в.о. директора медичного інституту СумДУ В.А.Сміяновим, головним редактором "Журналу клінічних та експериментальних медичних досліджень" Л.Н.Приступою, заступником директора медінституту з наукової роботи М.В.Погорєловим, а також колективом кафедри фізіології і патофізіології. Було відзначено спільні вагомі здобутки сумських і курських науковців, про що свідчать дві статті, опубліковані в журналах, що обліковуються наукометричною базою Scopus.  

З керівництвом медінституту обговорено питання дальшого розширення і поглиблення співпраці між ученими-медиками Сум і Курська, участь науковців з Росії у виданні наукового медичного часопису СумДУ.  

AddThis Social Bookmark Button