VI Міжнародній науково-методичній конференції «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту»

18–19 квітня 2019 року в спортивній споруді манеж СумДУ відбулась VI Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту»

У роботі конференції взяли участь представники загальної та вищої освіти з України, Польщі, Білорусі, Нідерландів, Естонії, загалом 131 учасник.

До збірника матеріалів конференції подано тези доповідей з 14-ти ЗВО: Дніпровський державний технічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Харківський національний медичний університет, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Українська Академія Будо і Спортивних Єдиноборств, Таганрогский институт имени А.П. Чехова «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ),Сибирский гос. университет науки и технологии, им. В.Ф. Решетнева, Гомельський державний університет ім. Ф. Скоріни, Мозирський державний педагогічний університет ім. І.П. Шамякина, Факультет економіки та бізнесу Амстердамського університету, Тартуський університет, Люблинський політехнічний університет м. Люблін.

До складу  організаційного комітету наукового заходу увійшли: голова організаційного комітету – Сергієнко  В.М., завідувач секції «Фізична культура і спорт», д.фіз вих., доцент кафедри фізичного виховання і спорту, члени організаційного комітету – Долгова Н.О., к.пед.н., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту – Остапенко Ю.О., к.фіз.вих., старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту – Лозовий А.Л. міжнародний експерт 8 рівня EQF Української Академії Будо і Спортивних Єдиноборств, технічний секретар – Верхогляд Т.М. старший лаборант кафедри фізичного виховання і спорту.

На пленарному та секційному засіданнях були заслухані й обговорені актуальні доповіді студентів СумДУ спеціальності «Фізична культура і спорт» – Чернецького Ігоря, Співак Ганни, Солдатенко Анни, Корольчука Вадима, Замули Андрія, Богуславця Дмитра, Козіонової Вікторії, Якименко Марини, Васильєва Віталія (група ЕЛ-71, фак-т ЕлІТ), які отримали сертифікати про участь у конференції.

Обговорювалися проблеми застосування інноваційних технологій в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту; підвищення якості освіти в системі фізичного виховання і спорту; сучасні технології навчання плаванню дітей; формування здорового способу життя студентської молоді; соціально-економічні та програмно-нормативні засади підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання; оздоровлення та рекреації різних верств населення.

Учасники конференції обмінялися досвідом та окреслили можливі шляхи модернізації галузі фізичної культури й спорту відповідно до вимог сьогодення.