Міжнародна акредитаційна експертиза

Протягом 26-28 січня 2022 року відбудеться міжнародна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Медицина» другого (магістерського) рівня зі спеціальності 222 «Медицина» у рамках спільного пілотного проєкту Незалежного агентства з акредитації та рейтингу (Казахстан), Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Сумського державного університету.