IV Всеукраїнська нарада з проблем підготовки фахівців і розвитку Біомедичної інженерії

  «Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами  на  сто  верст  от Каролино-Бугаза до гирла Дуная, тогдашней границы Румынии, казался  диким  и совершенно безлюдным в этот ранний час»

20-22  червня в  2019 р. в Кароліно-Бугаз (Татарське селище Бугаз (Буаз) відоме з 1770-х років) пройшла IV Всеукраїнська нарада з проблем підготовки фахівців і розвитку Біомедичної інженерії, в якій прийняли участь зав. каф. біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії, член-кор.НАНУ, проф.. Суходуб Л.Ф. та с.н.с. ННЦ «Нано- і біоматеріали» СумДУ, к.х.н. Суходуб Л.Б. з доповіддю «Гібридні  біоматеріали». В нараді прийняли участь завідувачі та співробітники відповідних кафедр з Маріуполя, Житомира, Харкова, Одеси та Тернополя. Обговорювали питання ролі експертів для акредитації освітніх програм, стратегію розвитку системи вищої освіти, програми підготовки докторів філософії, тощо, а також результати розробок лабораторії «Біонанокомпозит» СумДУ і плани подальшого розвитку цього пріоритетного для України напрямку досліджень з залученням інвесторів, зокрема, з КНР.