Конкурс проектів в рамках «Latvian fellow ships for Research 2019/2020»

Наукові проекти «Development of optical nanosensor system for Listeria monocytogenes detection» та «Electro- and photoconductivity of polypirrol-chitosan scaffolds, modified by MXenes and nanoparticles for neurosurgery», подані на конкурс проектів в рамках «Latvian fellow ships for Research 2019/2020» співробітниками Медичного інституту Голубничою В. М. та Корнієнко В. В., отримали схвалення та фінансування. Виконання проектів передбачається у співпраці з Латвійським університетом, Інститутом атомної фізики та спектроскопії (наукова група Д-ра Романа Вітера) та спрямоване на поглиблення міжнародної співпраці між Сумським державним університетом та університетами Балтії.

Подані наукові проекти тісно пов’язані з виконанням гранту за Програмою Горизонт-2020 «Nanostructural surface development for dental implant manufacturing». В даний час Голубнича В.М. та Корнієнко В.В. знаходяться з візитом в компанії Linari Engineering (Pisa, Italy) де створюють 3D-нановолокнисті матеріали, які будуть використовувати при виконанні проекту в рамках «Latvian fellow ships for Research 2019/2020».