Куратори академічних груп

№ групи

ПІП

Телефон

Посада

Ел. адреса

1

Мц.м-801

Гордієнко Олена Володимирівна

0996637007

Асистент кафедри морфології

gordienko1969@ukr.net

2

Мц.м-802

Івахнюк Тетяна Василівна

0500860377

Асистент кафедри громадського здоров’я

tivakhnjuk@gmail.com

3

Мц.м-803

Чемич Оксана Миколаївна

0664764966

Асистент кафедри інфекційних хвороб

chemychoksana@gmail.com

4

Мц.м-804

Чайка Ірина Сергіївна

0509953146

Асистент кафедри фізіології та патофізіології

iryna.chaika13@gmail.com

5

Мц.м-805

Олешко Тетяна Миколаївна

0668852124

Викладач-стажист кафедри фізіології та патофізіології

tm.oleshko@med.sumdu.edu.ua 

6

Мц.м-806

Олешко Тетяна Богданівна

0994008389

Асистент кафедри фізіології та патофізіології

t.oleshko@med.sumdu.edu.ua

7

Мц.м-807

Дудко Юлія Сергіївна

0950057721

Фахівець відділу студентських проектів

juliadudko1609@gmail.com

8

ГР-801

Дригваль Богдан Олександрович

0996022936

Лаборант кафедри громадського здоров’я

drigval007@gmail.com

9

ПД.м-701

Корнієнко Вікторія Володимирівна

0504071171

Асистент кафедри громадського здоров’я

vicorn77g@gmail.com

10

ПД.м-702

Гусак Євгенія Володимирівна

0996691267

Асистент кафедри громадського здоров’я

evgenia.husak@gmail.com

11

СМ-801

Дедух Андрій Володимирович

0991583570

Препаратор кафедри стоматології

a.dedukh@med.sumdu.edu.ua

12

СМ-704

Кривонос Тетяна Віталіївна

0990777855

Ст. лаборант кафедри фізіології та патофізіології

t.krivonos@med.sumdu.edu.ua

13

СМ-704/8

Бєсєдіна Антоніна Анатоліївна

0669649615

Старший викладач кафедри фізіології та патофізіології

a.besedina@med.sumdu.edu.ua

14

СП-801

Босько Василь Миколайович

0955722229

Викладач кафедри фізичного виховання і спорту

v.bosko@med.sumdu.edu.ua

15

СП-702/8

Петренко Наталія Володимирівна

0507475693

Ст. викладач кафедри фізичного виховання і спорту

n.petrenko@uabs.sumdu.edu.ua

16

СП.м-801

Стасюк Роман Миколайович

0683803890

Доцент кафедри фізичного виховання і спорту

r.stasyuk@med.sumdu.edu.ua

17

ФР-801

Степаненко Олександр Сергійович

0950423512

Викладач-стажист кафедри фізичної реабілітації

o.s.stepanenko@ukr.net

18

ФР-702/8

Бабенко Яна Анатоліївна

0507609146

Ст. лаборант кафедри фізичної реабілітації

babenkoyana.89@ukr.net

19

ФР-802

Бондарєва Наталія Анатоліївна

0955368532

Фахівець кафедри фізичної реабілітації

Natali_bazan@ukr.net