НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ «БІОНАНОКОМПОЗИТ»

Науковий керівник лабораторії – Леонід Федорович Суходуб, завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Основними напрямами наукової діяльності лабораторії

Дослідження процесів біомінералізації полімерних матриць ортофосфатами кальцію, впливу додаткових компонентів у складі створюваних композитів (іони металів, білкові молекули, наночастинки різної природи, лікарські засоби) на структурні та субструктурні особливості матеріалу; розробка та оптимізація технології отримання функціональних біосумісних наноструктурованих матеріалів різних лікарських форм (порошки, гідрогелі, пасти, гранули) на основі гідроксиапатиту та природних полімерів, призначених для відновлення втрачених функцій кісткових тканин.

В арсеналі лабораторії «Біонанокомпозит» наявні: рентгенофлуоресцентний спектрометр ElvaX Light SDD, рідинний хроматограф Agilent 1200, рентгенівський дифрактометр ДРОН-3, ліофільна сушка Alpha 1-2 LDplus, стерилізатор паровий YXQ-LS-18SI, піч муфельна СНО 1,6.2,5.1/11И2, шейкер KS 4000 i control.

В лабораторії отримано:

  • композитний біоматеріал у формі гранул на основі гідроксиапатиту (стехіометричного та нестехіометричного) та природного полімеру – альгінату натрію;
  • біоматеріал у формі гранул на основі фосфорильованого хітозану.

Отримані біоматеріали пройшли in vivo дослідження в експериментально-біологічній клініці ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Сітенка НАМН України» (м. Харків) та дістали високу оцінку.

Отримано патенти:

  • Патент України на корисну модель № 90155 «Біоматеріал для нарощування кісткових тканин «Хітокомпозит» (МПК A61L 27/00 № u 2013 15464, заявл. 30.12.2013; опубл. 12.05.2014. – Бюл. № 9; Власник патенту СумДУ);
  • Патент України на корисну модель № 95075 «Біокомпозитне покриття на металевому імплантаті» (МПК А61L 27/00 № u 2014 07019; заявл. 23.06.2014; опубл. 10.12.2014. – Бюл. № 23; Власник патенту СумДУ).

 

Помилка заповнення форми. Форма була заповнена не вірно,
або ж не заповнена зовсім. Будь ласка, зверніть увагу на
повідомлення під полями введення.

Дякуємо! Ваше повідомлення успішно відправлено, незабаром ми зв’яжемося з Вами.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]