У СумДУ здійснюватиметься підготовка магістрів з фізичної терапії

У рамках своєї місії та стратегії інтернаціоналізації Сумський державний університет продовжує  притримуватися сучасних трендів в освіті стосовно розширення освітньої діяльності. Наказом Міністерства освіти від 20 червня було ухвалено можливість прийому студентів на нову освітню програму підготовки магістрів зі спеціальності: 227 “Фізична терапія, ерготерапія галузі знань” 22 “Охорона здоров’я”.

Характерною особливістю цієї програми є цілісний підхід, що надає випускникам можливість опановування фаховими та загальними компетентностями з реабілітації у сфері охорони здоров’я. Випускники програми отримають професійну кваліфікацію фізичного терапевта та можуть працювати в закладах охорони здоров’я, освітніх, соціальних закладах, установах та організаціях державного, громадського і приватного секторів, в тому числі на посадах, кваліфікаційні вимоги яких передбачають ступінь магістра та не мають специфічних вимог. Згідно з даними ВООЗ на 2021 рік 2,4 млрд. населення Землі потребують реабілітаційних послуг, крім цього фізіотерапевтичні послуги можуть надаватися здоровим людям з методою передтренувального розігріву та відновлення після фізичних навантажень, у комплексі  косметичних, психотерапевтичних, загальнозміцнювальних заходів тощо.

Важливо зазначити, що передумовою вступу на навчання є наявність ступеня бакалавра (або магістра) будь-якої спеціальності, не обов’язково галузі знань 22 “Охорона здоров’я”.

Освітня програма підготовки магістрів розроблена відповідно до передових європейських практик у рамках виконання проєкту Європейської комісії Еразмус + «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні» (REHAB). За час роботи з іноземними партнерами (з 2018 року) викладачі кафедри пройшли  стажування під час численних семінарів, круглих столів, вебінарів, під час сумісної роботи над методичними матеріалами. Було чим поділитися і нашим співробітникам, зокрема восени 2021 року в СумДУ за участю консорціуму проєкту ЄС REHAB, Національного антидопінгового центру України, відбулася міжнародна конференція зі спортивної медицини, вперше на теренах області під патронатом Національної комісії у справах ЮНЕСКО в Україні.

Згідно умов міжнародної співпраці з передовими фізіотерапевтичними інституціями Латвії (координатор проєкту), Польщі, Фінляндії, а також Європейською федерацією адаптованої фізичної активності, вже отримано навчально-наукового обладнання на суму понад 3 млн. грн., підготовлено навчальний посібник з доповненою віртуальної реальністю «Фізіотерапевтичні вправи», створено нові лабораторії та навчальні класи. Жителі міста, що проходять реабілітацію в Університетській клініці високо оцінили ефективність реабілітаційних програм, розроблених на основі використання новітніх методик фізичної терапії, відповідного обладнання, сучасного програмного забезпечення.

Навчання за програмою дозволить готувати фахівців, що володіють компетентностями, затребуваними на ринку праці як України, так і країн Європейського союзу, пройти практичний вишкіл в найкращих лікувальних закладах області та регіону, набути досвід інноваційної та дослідницької діяльності під час роботи над кваліфікаційною роботою магістра.