«Методичний семінар, спрямований на підвищення якості практико-орієнтованого навчання»

Сьогодні, 08.05.2023 року, стартував цикл методичних семінарів, спрямованих на покращення практико-орієнтованого навчання. Метою таких заходів є ознайомлення широкого кола науково-педагогічних працівників з кращими практиками, які застосовуються на кафедрах навчально-наукового медичного інституту для підвищення рівня практичної підготовки здобувачів освіти.

Темою першого методичного семінару була «Використання імерсивних технологій у навчанні студентів-медиків» на досвіді кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології (доповідач – д.мед.н., проф. Гарбузова В.Ю.).

Вікторія Юріївна ознайомила слухачів з основами імерсійних технологій, їх видами та особливостями використання у повсякденному житті, науці та освіті, військовій справі, спорті, мистецтві, туризмі тощо.

Професорка Гарбузова В.Ю. поділилася досвідом використання симуляцій на платформі Labster, доступ до яких зараз надано безкоштовно для університетів України. Також було обговорено можливість створення власних курсів із застосуванням віртуальної чи доповненої реальності, зокрема в лабораторії Ulab Сумського державного університету.

Захід відвідало більше 100 науково-педагогічних працівників ННМІ, що підтверджує зацікавленість викладачів та потребу у подальшому проведенні подібних методичних семінарів. Планується проводити їх на постійній основі. Слідкуйте за оголошеннями!