Системний успіх: СумДУ демонструє найкращі показники атестації наукових напрямів діяльності серед українських університетів

25 березня Міністерство освіти і науки України оприлюднило результати проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Сумський державний університет увійшов до найвищої кваліфікаційної групи А за чотирма напрямами і є лідером серед закладів вищої освіти України.

Загалом оцінено ефективність наукової діяльності 135 українських університетів, що пройшли відповідну атестаційну процедуру.

Державна атестація ЗВО проводилась, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 652, за 7-ма науковими напрямами: «Аграрні науки та ветеринарія», «Воєнні науки та національна безпека», «Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні науки», «Біологія та охорона здоров’я», «Математичні науки та природничі науки», «Технічні науки».

Оцінювання здійснювалось відповідно спеціальної методики, що включає оцінку показників наукової діяльності, пов’язаних з фінансуванням досліджень і розробок, підготовкою кадрів, рівнем оприлюднення наукових результатів. Додатково до цього експерти оцінювали новизну та практичну цінність наукових результатів, інтегрованість у світовий освітньо-науковий простір, перспективи розвитку тощо. За результатами експертного оцінювання наукових досягнень та перспектив розвитку закладів вищої освіти, на основі атестаційної оцінки університети віднесено за кожним науковим напрямом до однієї з кваліфікаційних груп: А, Б, В.

Входження до груп А і Б передбачає для університетів: базове фінансування наукової діяльності; право бути внесеними до реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; можливість брати участь в інфраструктурних проєктах Національного фонду досліджень України тощо.

До групи А за науковим напрямом відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на світовому рівні розвитку науки і технологій, мають важливе загальнодержавне або світове значення.

СумДУ проходив атестацію за 5 напрямами і підтвердив високий рівень наукової діяльності, увійшовши до кваліфікаційної групи А за чотирма напрямами: «Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні науки», «Математичні науки та природничі науки», «Технічні науки» і до групи В – за напрямом «Біологія та охорона здоров’я».

Наступне проходження державної атестації передбачене через п’ять років.

Щиро вітаємо колектив СумДУ із визначним досягненням. Протягом багатьох років наш університет демонструє високі показники в освітній і науковій діяльності, що підтверджується топовими позиціями в престижних рейтингах, зразкових акредитаціях, міжнародній та грантовій діяльності тощо. Результати державної атестації – це спільна перемога злагодженої команди, заснована на високому професіоналізмі, системній роботі й прагненні до розвитку.