Об’ява щодо засідання апробаційної ради 14.05.2021 року

Шановні члени апробаційної ради Медичного інституту!

14 травня 2021 р. о 13-00 відбудеться засідання апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційної роботи за спеціальністю 091 – «Біологія»

Порядок денний:

Апробація дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, підготовлену аспірантом кафедри патологічної анатомії Сумського державного університету Тимаковою Оленою Олександрівною (науковий керівник – д.мед.н., проф. Романюк Анатолій Миколайович).

Тема дисертації:«Морфофункціональні зміни у прищитоподібних залозах за умов впливу несприятливих факторів (солі важких металів)».

Рецензенти:

  • Доктор медичних наук, професор, професор кафедри морфології Сікора Віталій Зіновійович.
  • Доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології та патофізіології з курсом медичної біології Гарбузова Вікторія Юріївна.

З дисертацією можна ознайомитися в читальній залі бібліотеки Медичного інституту СумДУ (вул. Санаторна, 31). Інформація щодо форми проведення засідання буде надана пізніше.

Запрошуються всі бажаючі.