Об’ява щодо засідання апробаційної ради 23.09.2020

23 вересня 2020 р. о 14-00 в залі засідань вченої ради УАБС за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, відбудеться засідання апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційної роботи з клінічної медицини

Порядок денний:

Апробація дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, підготовлену аспірантом кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології Сумського державного університету Радько Алевтиною Сергіївною (науковий керівник – к.мед.н., доц. кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології Мелеховець Оксана Костянтинівна).

Тема дисертації: «Оптимізація діагностики та комплексного лікування хворих на вугрову хворобу у коморбідності з демодекозом та гепатобіліарною дисфункцією», галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 222 Медицина.

Рецензенти:

  • Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією СумДУ,  Чемич Микола Дмитрович.
  • Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії СумДУ, Романюк Анатолій Миколайович.

З дисертацією можна ознайомитися в читальній залі бібліотеки Медичного інституту СумДУ (вул. Санаторна, 31).

Запрошуються всі бажаючі!