РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЕКОМЕДХІМ»

З 2012 року в Медичному інституті СумДУ відкрито Регіональний Центр «ЕКОМЕДХІМ», до складу якого входять хіміко-токсикологічна та бактеріологічна лабораторії. За ініціативи керівника центру доктора медичних наук М. В. Погорєлова лабораторії пройшли процедуру атестації та мають право виконувати дослідження на замовлення фізичних і юридичних осіб.

Хіміко-токсикологічна лабораторія

Хіміко-токсикологічна лабораторія (завідувач к. мед. н. О. М. Олешко) виконує дослідження кількісних та якісних характеристик викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферу, хіміко-токсикологічний аналіз води та ґрунтів, а також потужності та ефективності вентиляції. Лабораторію укомплектовано кваліфікованим персоналом і необхідними ресурсами (приміщеннями, засобами вимірювань, випробувальним і допоміжним обладнанням, матеріалами, реактивами, нормативною базою), які дозволяють реалізувати різні методи хімічного аналізу більш ніж 250 забруднюючих речовин. На сьогодні це найбільш потужний центр у регіоні, що дозволяє проводити вимірювання не лише в м. Суми, а й по всій території Сумської області. Серед замовників лабораторії – найбільші підприємства області, у тому числі ПАО «Сумихімпром», ПАТ «Сумське НВО», КП «Міськводоканал», ТОВ «Сумитеплоенерго» тощо.

Бактеріологічна лабораторія

Бактеріологічна лабораторія (завідувач к. мед. н. Т. В. Івахнюк) має дозвіл режимної комісії Сумської обласної СЕС на право роботи з мікроорганізмами III та IV груп патогенності. Всі дослідження в лабораторії проводяться висококваліфікованими співробітниками на новому сучасному обладнанні з використанням новітніх методик і систем. У 2016 році лабораторія отримала сучасне обладнання за рахунок міжнародного проекту CRDF, що значно підвищило рівень діагностики захворювань, спричинених патогенними мікроорганізмами. Серед клієнтів бактеріологічної лабораторії – заклади охорони здоров’я, а також медичні центри м. Суми. Крім діагностики захворювань, лабораторія проводить наукові дослідження спільно з вітчизняними науковими установами та закордонними партнерами.