Східноукраїнський медичний журнал

Наші видання

Медичний інститут

“Східноукраїнський медичний журнал” – рецензований журнал, який публікує оригінальні статті, що охоплюють питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Наша головна мета – створити дієву платформу для обміну думками й досвідом, та налагодити співпрацю між провідними науковцями в галузі клінічної та експериментальної медицини різних регіонів України та світу.

Тематика журналу. “Східноукраїнський медичний журнал” публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень що охоплюють питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Редакція журналу залишається на позиціях відкритого досвіду та постійно працює над популяризацією наукового доробку своїх авторів.

Видавництво: Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Україна, 40007

ISSN: 2663-5909 (print)

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 19908-9708 ПР від 04.03.2013

Переваги для авторів:

наявність журналу у переліку наукових фахових видань ВАК України у галузі медичних наук;
розповсюдження електронних версій статей у мережі Інтернет;
можливість подання статей однією з трьох мов: українською, англійською або російською;
можливість публікації у стислий (до 4-х місяців) термін;
можливість спілкування з анонімними рецензентами статті через зручний веб-інтерфейс;
періодичність виходу номерів журналу не менш ніж 4 рази на рік;
можливість електронного подання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;
відповідність друкованої та електронної версій журналу міжнародним стандартам;
увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування;
відсутність вимоги щодо акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію поданого матеріалу;
електронне розсилання коректур статей;

Open Archive Initiative. Редакція “Східноукраїнського медичного журналу” залишається на позиціях відкритого доступу та прагне як найширшої популяризації доробку своїх авторів. Тому метадані всіх опублікованих статей передаються електронним бібліотекам та каталогам відкритого доступу (Worldcat.org, essuir.sumdu.edu.ua тощо), коло яких постійно розширюється. Журнал відкритий для співпраці з усіма зовнішніми ресурсами.

Помилка заповнення форми. Форма була заповнена не вірно,
або ж не заповнена зовсім. Будь ласка, зверніть увагу на
повідомлення під полями введення.

Дякуємо! Ваше повідомлення успішно відправлено, незабаром ми зв’яжемося з Вами.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]