Стажування на кафедрі фармакології та клінічної неврології Умеа Університету (Швеція)

Асистент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії CумДУ, к.мед.н. Глущенко Надія Володимирівна з 8.10.2018 р. по 19.10.2018 р. прийняла участь у програмі академічної мобільності з метою викладання в рамках ERASMUS+ Exchange Program на кафедрі фармакології та клінічної неврології Умеа Університету (Швеція).

Глущенко Н.В. провела лекцію на тему “Adverse effects of β-blockers“ для студентів, що навчаються за медичним напрямком та лекцію для студентів спеціальності “Біоінженерія” на тему “H1-аntihistamines drugs“. Викладач ознайомилася із досвідом колег щодо викладання фармакології майбутнім лікарям із застосуванням сучасних електронних teaching-platforms та проведенням лабораторних робіт, направлених на ідентифікацію лікарських засобів. Також у рамках програми стажування Глущенко Н.В. взяла участь у засіданні провідних фахівців з клінічної фармакології Умеа Університету щодо корегування фармакотерапії пацієнтів університетської клініки. Отриманий досвід сприятиме впровадженню використання змішаної моделі навчанняна курсі фармакології медичного інституту СумДУ.