Студентський директорат

Медичного інституту

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

    Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів. Є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. Виражає інтереси всіх студентів незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
    Метою студентського самоврядування є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захист їх прав та інтересів, зокрема, стосовно організації навчального процесу, а також надання їм можливості гармонійного творчого та інтелектуального розвитку.

Олег Левін

Студентський директор ННМІ

Валерія Шевченко

Перший заступник студентського директора

Ірина Куцовол

Секретар

Дарина Гнатієнко

Культурно-масова діяльність

Діана Воробйова

Інформаційно-редакційний відділ

Ігор Старостенко

Сектор спортивно-масового та патріотичного виховання

Валентин Мордань

Навчальний сектор

Владислав Малявка

Сектор по адаптаційній та профорієнтаційній
роботі

Максим Костяк

Трудовий сектор та робота в гуртожитках

Тетяна Ткач

Соціально-побутовий сектор