У рамках проєкту академічної мобільності Еразмус+

Візитом доцента Тренчинського університету (Словаччина) Тетяни Дереки до медичного інституту СумДУ розпочалася програма академічної білатеральної мобільності Еразмус+, у рамках якої передбачається обмін досвідом між університетами Сум та Тренчина в галузі фізичної терапії.  Почесна гостя провела зустрічі з керівництвом університету та медичного інституту, залишилася приємно враженою матеріальною базою закладу з напрямку спорту та охорони здоров’я.

Було проведено зустріч з колективом кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини, напрямки роботи були представлені завідувачем, проф. Юрієм Атаманом. За результатами роботи Тетяна Дерека зазначила, що оснащення підрозділу відповідає європейському рівню, а кафедра має всі перспективи для розвитку наукового напрямку. Проте, недостатня кількість годин для практичної підготовки магістрів (державні вимоги) може бути перепоною, як для мобільності здобувачів магістерського рівня, так і в подальшому, для проходження нострифікації дипломів в країнах Європейського союзу. Зазначене зумовило пропозицію внесення змін до державного стандарту зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (ІІ рівня).

Під час роботи на кафедрі були окреслені напрямки подальших наукових досліджень, сумісної організації науково-практичних заходів, студентської співпраці. Шановна Тетяна Дерека побажала нашій країні якнайшвидшої перемоги і подальшої інтеграції у європейський простір.