Участь у роботі Міжнародного Семінару-Майстерні

Викладачі медичного інституту СумДУ взяли участь у роботі Міжнародного Семінару-Майстерні «Сучасні тренди викладання Європейских Студій», який відбувся 13 листопада 2018 у Конгрес-Центр Сумського державного університету та був проведений Українською Асоціацією Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції у рамках проекту 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: “Enhanced Visibility of European Integration in Teaching and Research” за Програмою Еразмус+, напряму ім. Жана Моне.

Реалізація основних цілей семінару стала можливою завдяки участі професора університету Бредфорда (Великобританія) Жан-Марка Труйя, який є членом університетської асоціації сучасних європейських студій (Лондон). Роботу семінару координувала Голова Правління Української асоціації викладачів та дослідників Європейської Інтеграції – Ірина Сікорська. Проведення Семінару-Майстерні дозволило обмінятися думками щодо викладання та досліджень у сфері європейскої інтеграції, обговорити прогалини в знаннях та їх практичному застосуванні, обмінятися поглядами відносно розробки ефективного курсу навчання з європейської інтеграції, розробити комплекс рекомендацій, спрямованих на підвищення якості викладання та досліджень у сфері європейської інтеграції тощо. Сертифікати учасників Семінару-Майстерні отримали Голубнича В.М., Бергілевич О.М., Гребеник Л.І., Приходько О.О., Івахнюк Т.В., Корнієнко В.В., Кириленко С.Д..