Учений МІ СумДУ ввійшов до складу наукової ради Національного фонду досліджень України

17 березня розпорядженням Кабінету Міністрів № 213-р затверджено оновлений персональний склад наукової ради Національного фонду досліджень України.

Відповідно до розпорядження, серед нових членів ради тепер є і представник Сумського державного університету. Це – доктор медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Роман Москаленко.

До відома. Наукова рада є керівним органом Національного фонду досліджень України, до її складу входять провідні вчені та науковці.Згідно із законодавством, Фонд є спеціальним інструментом реалізації державної політики, за допомогою якого здійснюється фінансування заходів, спрямованих на всебічний розвиток української науки як основного чинника економічного зростання держави. Діяльність Фонду спрямована на створення сприятливих умов для максимальної реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності на принципах змагальності та наукового лідерства.