Наша діяльність

Аспірантура

Нормативна база щодо реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою почала здійснюватися з 1 червня 2013 року, після того як набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №340 від 25 квітня 2012 року. 

Дія пілотного проекту поширюється на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, що зареєстровані в Україні, виробляються з дотриманням вимог належної виробничої практики, перелік міжнародних непатентованих назв яких та їх комбінації наведено в додатку до постанови №340. Обіг лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою здійснюється на території України після декларування зміни оптово-відпускної ціни, яка не може перевищувати граничний рівень оптово-відпускних цін на такі лікарські засоби, розрахований та встановлений відповідно до підпункту 1  та абзацу другого підпункту 2 пункту 4 цієї постанови, і внесення її до реєстру оптово-відпускних цін в установленому порядку.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИПИСУВАННЯ РЕЦЕПТІВ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСІБ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ (методичні рекомендації)

Особам з гіпертонічною хворобою за наявністю показань лікарські засоби виписуються на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням міжнародної непатентованої назви та/або їх комбінацій.

Постанова КМУ від 25.04.2012 р. № 340 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" 

Постанова КМУ від 17.10.2012 р. № 982 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" 

Постанова КМУ від 12.06.2013 р. № 554 "Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" 

Постанова КМУ від 05.09.2013 № 907 "Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою"

Наказ МОЗ України від 01.06.2012 № 419 "Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року"

Наказ МОЗ України від 23.10.2013 № 902 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419" 

Наказ МОЗ України від 10.09.2013 № 794 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419" 

Наказ МОЗ України від 25.10.2012 №839 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419" 

Наказ МОЗ України від 05.09.2012 № 697 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 червня 2012 року № 419"

Наказ МОЗ України від 31.08.2012 № 672 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 червня 2012 року № 419" 

Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 194-Адм "Про проведення перевірки виписування рецептів на лікарські засоби особам з гіпертонічною хворобою"

Інформація для пацієнтів щодо цін на лікарськи засоби, на які поширюється дія пілотного проекту, відповідно до постанови КМУ від 25.04.2013 №340 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічноюхворобою" станом на 26.09.2013 

 

Курси стажування лікарів

Медицинский институтМедицинский институтМедичний інститут СумДУ входить до переліку закладів, затвердженого МОЗ України, які проводять підвищення кваліфікації лікарів на курсах стажування. Курси стажування організовуються і проводяться для лікарів з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі відповідно до їх спеціальності і посади. Курси стажування є видом післядипломного навчання фахівців охорони здоров'я, що не замінює проходження лікарями спеціалізації та передатестаційних циклів підвищення кваліфікації.

Направлення лікарів на курси стажування проводиться обласними закладами охорони здоров'я. При навчанні на госпрозрахунковій основі навчальні плани і програми курсів, терміни навчання, вартість за підготовку спеціалістів погоджуються з замовником (контакти).

Підготовка лікарів на курсах стажування враховується при отриманні ними ліцензії на право займатися індивідуальною трудовою діяльністю. Курси стажування вважаються закінченими після засвоєння навчальної програми і успішного складання заліку. Особам, які закінчили курси, видається відповідне посвідчення державного зразка.

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Інфекційні хвороби"

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Педіатрія"

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина"

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Терапія"

Навчальний план підготовки лікарів на курсах стажування зі спеціальності "Хірургія"

Курси тематичного удосконалення

Тематичне удосконалення - подальше підвищення професійних знань та навичок лікаря чи провізора з метою підтримання сучасного рівня підготовки. Підвищення  кваліфікації  лікарів - спеціалістів здійснюється факультетом післядипломної медичної освіти за направленнями органів охорони  здоров'я  на  циклах тематичного удосконалення, а  також за прямими договорами з установами інших галузевих міністерств.

Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації з окремих розділів відповідної спеціальності. На тематичне удосконалення лікарі направляються в період між проходженням атестаційних циклів. Наявність свідоцтва про підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення враховується атестаційними комісіями при розгляді питань про присвоєння кваліфікаційної категорії.

Лікарям, які закінчили цикл (курси) підвишення кваліфікації в інституті на факультеті післядипломної медичної освіти, вноситься відповідний запис у посвідчення про проходження підвищення кваліфікації. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації заповнюється навчальним закладом від руки чорнилом.  Підпис директора медичного інституту завіряється гербовою печаткою навчального закладу.

 
 

МЕТОДИЧНА БАЗА

Акушерство та гінекологія

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання акушерства і гінекології"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання акушерства і гінекології"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Невідкладні стани в акушерстві і гінекології"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Невідкладні стани в акушерстві і гінекології"

Терапія

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Клінічна фармакологія та фармакотерапія внутрішніх хвороб"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Клінічна фармакологія та фармакотерапія внутрішніх хвороб"

Інфекційні хвороби

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ / СНІД"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "ВІЛ-інфекція/СНІД. Дотестове та післятестове консультування на ВІЛ-інфекцію"

Педіатрія

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання педіатрії"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання педіатрії"

Сімейна медицина

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання сімейної медицини"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання сімейної медицини"

Хірургія

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання панкреатології, колопроктології та судинної хірургії"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання панкреатології, колопроктології та судинної хірургії"

Курси передатестаційного підвищення кваліфікації лікарів

Медицинский институтПередатестаційні цикли проводяться в медичному інституті на факультеті післядипломної медичної освіти згідно з Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.06.1993 р. N 130. 

Направлення лікарів на цикли підвищення кваліфікації здійснюється обласними закладами охорони здоров'я відповідно до річного плану підвищення кваліфікації і плану-рознарядки Міністерства охорони здоров'я України за путівками медичного інституту. Після одержання путівки керівник органу, закладу охорони здоров'я, де працює лікар, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження працівника на підвищення кваліфікації.

Органи і заклади охорони здоров'я, що направляють лікарів і провізорів на цикл підвищення кваліфікації, забезпечують їх такими документами:
     - путівкою, отриманою від інституту або факультету, з включенням даних про відрядженого, які завірені печаткою закладу і підписом керівника;
        - посвідченням про відрядження.
 
Лікар, який прибув на навчання, пред'являє:
     - путівку та посвідчення про відрядження;
     - паспорт;
     - диплом або завірену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
     - посвідчення про проходження кваліфікації (якщо таке є);
     - свідоцтво або завірену копію про присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліста (якщо таке є).

Слухачам, які зараховані на цикл, видається квиток курсанта. Іногороднім слухачам надається проживання у гуртожитку на період навчання. При невиконанні навчального плану, а також у випадку порушення правил внутрішнього розпорядку курсант може бути відрахований наказом ректора вищого навчального закладу з видачею відповідної довідки про перебування на факультеті й причини відрахування.

Лікарям, які закінчили передатестаційні курси підвишення кваліфікації видається посвідчення, підписане директором медичного інституту та завірене гербовою печаткою закладу.

МЕТОДИЧНА БАЗА

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на передатестаційному циклі зі спеціальності "Інфекційні хвороби"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на передатестаційному циклі зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на передатестаційному циклі зі спеціальності "Хірургія"

Норми і принципи медичної деонтології

Етико-деонтологічним проблемам лікарської практики в медичному інституті СумДУ приділяється велика увага. Вони розглядаються на засіданнях клінік лікарень, медичних нарадах, лікарняних та наукових конференціях, висвітлені в роботах, що стосуються цих питань у різних областях клінічної медицини.

Велике значення надається питанням етики та деонтології в науково-дослідній роботі, при використанні медичної техніки, лікарських препаратів, а також при розробці навчальних програм. Особлива увага приділяється роботі по попередженню правопорушень у медичній сфері та профілактиці ятрогенних захворювань. У медичному інституті застосовуються інноваційні підходи у викладанні деонтології для студентів, що проходять навчання на клінічних кафедрах, при підготовці лікарів-інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Медична деонтологія охоплює різні аспекти лікарської діяльності. Це, перш за все, відносини медичних працівників з хворим та його родичами, колегами, середнім та молодшим медичним персоналом; це питання наукової організації праці, раціональних методів дослідження і лікування. Перелічені питання є загальними для всіх клінічних дисциплін, кожна з яких має специфічні, притаманні тільки їй деонтологічні особливості.

При викладанні клінічних дисциплін у медичному інституті акцент робиться на вихованні високого почуття відповідальності перед людиною і суспільством, уважного і дбайливого ставлення до хворого, необхідності дотримання лікарської таємниці та загальнолюдських моральних якостей, якими повинен володіти лікар.

Основні принципи медичної деонтології викладені у ряді державних та міжнародних нормативних документів.

Клятва лікаря України (1992 р.)

Етичний кодекс лікаря України (2009 р.)

Міжнародний кодекс медичної етики (1949 р., доповнення 1983 р.)

Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнтів (1994 р.)

Женевська декларація Всесвітньої медичної асоціації (1948 р.)

Принципи надання медичної допомоги в будь-якій національній системі охорони здоров'я (1983 р.)

Лісабонська декларація відносно прав пацієнта (1981 р.)

Мадридська декларація відносно професіональної автономії лікарів і самоуправління (1987 р.)

Положення про захист прав і конфіденційності пацієнта (1993 р.)

Клятва лікаря України