Наша діяльність

Аспірантура

Центр лазерної хірургії

LaserCenterНауково-консультативний та навчально-методичний центр лазерної хірургії є госпрозрахунковим підрозділом медичного інституту СумДУ в складі кафедри загальної хірургії. Центр має право використовувати матеріальну та методичну базу, кадровий потенціал кафедри загальної хірургії та, за узгодженням, інших кафедр та структурних підрозділів університету.

Центр створений для: 1) комплексної підтримки, розвитку, використання та поширення інноваційних технологій і хірургічну практику;

2) навчання, підвищення кваліфікації лікарів хірургічного профілю в галузі лазерної хірургії;

3) навчання студентів, інтернів, магістрів, ординаторів, аспірантів сучасним лазерним технологіям;

4) проведення науково-дослідної роботи сумісно з кафедрами університету;

5) розробки навчально-методичного забезпечення навчального процесу з інноваційних лазерних технологій;

6) реалізації методичних розробок, створених співробітниками центру лазерної хірургії у відповідності з  нормативною базою університету;

7) розробки, реалізації і модифікації лазерних методик хірургічних втручань в залежності від виду патологічного процесу та його індивідуальних особливостей;

8) консультативно-методичних робіт;

9) розробки інноваційних методик біопсії новоутворень шкіри та слизових оболонок4

10) навчання лікарів-хірургів лазерним технологіям на курсах тематичного удосконалення та передатестаційних циклах.

ShevchenkoКерівництво діяльності центру лазерної хірургії здійснюється директором центру, що призначається наказом ректора СумДУ. Директор центру лазерної хірургії є відповідальним за виконання договірних відносин і технічне забезпечення.

Директором центру лазерної хірургії призначено кандидата медичних наук, доцента Шевченко В.П.

Положення про центр лазерної хірургії