Наша діяльність

Аспірантура

Вісник СумДУ: серія медицина

Вісник СумДУДо 2013 року журнал “Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина” публікував статті, які містили нові наукові результати з клінічної та теоретичної медицини, написані однією з трьох мов (українською, російською та англійською). 

Реєстраційні свідоцтво  КВ № 12516-1400 Р.
Президією ВАК України журнал зареєстровано як наукове видання з медичних наук.
(постанова № 2-02/2 від 09.02.2000 р. перелік №4).
Періодичність видання становила 2 рази на рік ( лютий, вересень)

На даний час журнал не випускається.

Офіційний сайт журналу

 

Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет, редакція журналу “Вісник СумДУ”. Тел. +38 (0542) 64-06-57; e-mail: vestnik@nis.sumdu.edu.ua.

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал

JC&EMR - рецензований журнал, який публікує оригінальні статті, що охоплюють питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Наша головна мета – створити дієву платформу для обміну думками й досвідом, та налагодити співпрацю між провідними науковцями в галузі клінічної та експериментальної медицини різних регіонів України та світу.

Звертаємо увагу, що редакція журналу залишається на позиціях відкритого досвіду та постійно працює над популяризацією наукового доробку своїх авторів.

ISSN: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

КВ № 19908-9708 ПР від 04.03.2013

Видавництво: Сумський державний університет (м. Суми, Україна) 

Переваги для авторів:

наявність журналу у переліку наукових фахових видань ВАК України у галузі медичних наук(журнал «Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень», як правонаступник журналу «Вісник», є фаховим виданням з медичних наук згідно з Рішенням Президії ВАК України (Постанова № 1-05/3 від 08.07.2009 р.);

безкоштовне розповсюдження електронних версій статей у мережі Інтернет;

можливість подання статей однією з трьох мов: українською, англійською або російською;

можливість публікації у стислий (до 4-х місяців) термін;

періодичність виходу номерів журналу не менш, ніж 4 рази на рік;

можливість електронного подання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс;

відповідність друкованої та електронної версій журналу міжнародним стандартам;

увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування;

відсутність вимоги щодо акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію поданого матеріалу;

електронне розсилання коректур статей.

Редакція журналу в поточний час працює над: індексуванням статей журналу реферативними базами даних наукового спрямування (SCOPUS, PubMed, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Google Scholar, Chemical Abstracts Service, Academic Journals Database тощо.

OpenArchiveInitiative. Редакція Журналу клінічних та експериментальних медичних досліджень залишається на позиціях відкритого доступу та прагне якнайширшої популяризації доробку своїх авторів. Тому метадані всіх опублікованих статей передаються електронним бібліотекам та каталогам відкритого доступу (Worldcat.org, essuir.sumdu.edu.ua тощо), коло яких постійно розширюється. Журнал відкритий для співпраці з усіма зовнішніми ресурсами.

Офіційний сайт журналу:  http://ujcem.med.sumdu.edu.ua/ua/