Наша діяльність

Аспірантура

Інформація іноземним громадянам

Sumy medicalsumy medicalМедичний інститут Сумського державного університету внесений до переліку вищих навчальних закладів International Medical Educational Dictionary, а дипломи випускників акредитовані Educational Commission for Foreign Medical Graduates (Сполучені Штати Америки). З липня 2009 року медичний інститут Сумського державного університету внесений до переліку вищих навчальних закладів бази даних Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Медичний інститут Сумського держаного університету здійснює підготовку іноземних громадян за спеціальностями "Лікувальна справа" та "Медико-профілактична справа". Інститут акредитований за найвищим в Україні ІV рівнем, а всі студенти отримують диплом державного зразка. 

Згідно постанови № 1238 кабінету міністрів України від 05.08.1998 р. «Про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» прийом іноземних громадян на навчання здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

Для зарахування до Сумського державного університету іноземні громадяни подають такі документи:

 1. Анкету встановленого зразка;
 2. Копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
 3. Документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
 4. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 5. Страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;
 6. Копію документа про народження;
 7. 6 фотокарток розміром 60х40 мм;
 8. Зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.
 9. Національний паспорт (подається особисто).

Зазначені документи в пунктах 2, 4, 6 повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку.

Sumy medicalЗа вибором навчання проводиться українською, англійською чи російською мовами. Для кандидатів на навчання англійською мовою передбачене тестування з метою визначення рівня володіння англійською мовою. Для кандидатів на навчання російською (українською) мовами проводиться співбесіда, яка визначає рівень спроможності опанування навчальної програми за обраною спеціальністю.

Для кандидатів на навчання  в магістратурі або аспірантурі передбачена обов’язкова нострифікація документів про освіту (отриману в іншій державі у Міністерстві освіти і науки України).

В’їзд іноземних громадян здійснюється у період з 15 серпня до 15 листопада. Підставою для оформлення в’їзної візи з метою навчання є оригінал відповідного запрошення. Видачу запрошень іноземцям, які виявили бажання навчатись в Україні, здійснюють вищі навчальні заклади України та Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Запрошення видається навчальним закладом особисто іноземцю або через суб’єкта підприємницької діяльності, що уклав з навчальним закладом договір на навчання іноземців.

Sumy medicalІноземні студенти університету беруть активну участь у предметних олімпіадах, займаються науковою роботою, виступають з доповідями на науково-практичних конференціях університету на інших ВНЗ України, друкують  статті в наукових журналах. За бажанням іноземні громадяни мають можливість продовжити навчання в аспірантурі (докторантурі). Значна увага приділяється виховній роботі з урахуванням національних особливостей, менталітету, релігійних вірувань, культури, етикету і побутових звичок іноземних студентів та шанобливим ставленням до них. В університеті існують студентські національні асоціації (нігерійська, танзанійська, камерунська, арабська та ін.), які ефективно співпрацюють з адміністрацією університету та допомагають студентам, які прибули на навчання, швидко адаптуватися до особливостей проживання в Україні.

Постанова КМУ від 26 лютого 1993 р. № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні»

Постанова  КМУ від 05 серпня 1998 р. № 1238 «Про затвердження положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів»

Наказ МОН України від 12.08.2003 р. № 544 «Порядок видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні»

Деканат по роботі з іноземними студентами медичного інституту розташований за адресою: м. Суми, вул. Санаторна, 31, корпус медичного інституту, перший поверх. Телефон +38 (0542) 65-47-79.

Департамент міжнародної освіти Сумського державного університету: Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, головний корпус, 8 поверх, кімната № 804. Телефони  +38 (0542) 33-71-14, +38 (0542) 68-78-46