Наша діяльність

Аспірантура

Оголошення про захист Мерлєва Дмитра Івановича

ПІБ здобувача, місце роботи, посада: Мерлєв Дмитро Іванович, асистент кафедри внутрішньої медицини №1 з курсом серцево-судинної патології Одеського національного медичного університету

Тема дисертації: Роль морфо-функціональних змін нирок в патогенезі ранніх проявів краніо-скелетної травми.

Науковий керівник (консультант), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада: Гудима Арсен Арсенович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

Вид дисертації, спеціальність: кандидатська, 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Дата, час і місце проведення захисту: 30 червня  2015 р. о 11:00; 40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31.

Відомості про офіційних опонентів: Шевченко  Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Харківський національний медичний університет МОЗ України); Борис Руслан Миколайович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник (Координаційний центр трансплантацiї органiв, тканин i клiтин МОЗ України).

Текст дисертації (посилання)

Текст автореферату (посилання)

Оголошення про захист Єлінської Аліни Миколаївни

ПІБ здобувача, місце роботи, посада: Єлінська Аліна Миколаївна, лікар хірург-стоматолог Полтавської обласної клінічної лікарні

Тема дисертації: NO- та NF-κB–залежні механізми ураження слинних залоз щурів за умов експеримента-льного  метаболічного синдрому.

Науковий керівник (консультант), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада: Костенко Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології (ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України)

Вид дисертації, спеціальність: кандидатська, 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Дата, час і місце проведення захисту: 29 травня  2015 р. о 11:00; 40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31.

Відомості про офіційних опонентів: 1) Тюпка Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патологічної фізіології (Національний фармацевтичний університет МОЗ України); 2) Клименко Микола Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної патологічної фізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України).

Текст дисертації (посилання)

Текст автореферату (посилання)

Оголошення про захист Огієнка Максима Миколайовича

ПІБ здобувача, місце роботи, посада: ОГІЄНКО Максим Миколайович, лікар-анестезіолог КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5».

Тема дисертації: Морфологія репаративної регенерації довгої кістки скелету під впливом загальної дегідратації організму у віковому аспекті.

Науковий керівник (консультант), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада: Бумейстер Валентина Іванівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії людини (Сумський державний університет МОН України).

Вид дисертації, спеціальність: кандидатська, 14.03.01 – нормальна анатомія.

Дата, час і місце проведення захисту: 29 травня  2015 р. о 11:00; 40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31.

Відомості про офіційних опонентів: 1) Кривецький Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича (Буковинський державний медичний університет МОЗ України); 2) Старченко Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом (ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України).

Текст дисертації

Текст автореферату