Наша діяльність

Переваги системи PBL в інтеграційному сприйнятті студентами клінічних дисциплін

Протягом декількох десятиліть устаткувався певний шаблон сприйняття системи навчання у ВНЗ. Традиційна система передбачає масове навчання великої кількості студентів. Викладач є центральною постаттю у процесі отримання знань. Усі дороги ведуть до Риму, як казали древні.

Традиційне навчання базується на самій дисципліні у вузькому її сприйнятті. Ми прослуховуємо лекцію, а потім нас перевіряють та екзаменують. PBL має не одну перевагу. По-перше, проводиться групове навчання. Чим менша кількість студентів, тим більш індивідуальний підхід. Тьютор – не викладач, він направляє, а не навчає студента. Усі рішення студент приймає сам. Уся система PBL «студентоцентрична».

Метод навчання ґрунтується на виявленні проблеми, генерації ідеї, скурпульозному вивченні навчальної клінічної ситуації. При цьому студент повинен оперувати всім «багажом» власних знань. Але навіть нестача знань не є катастрофою, бо студенти у разі PBL – це єдина команда, яка здатна всебічно обговорити тему, запропонувати власну версію обстеження та лікування, поважаючи думку кожного.

Основним завданням PBL є взаємне навчання членів команди, а наступним за значенням – втілення отриманних знань в дії. Тобто, основою PBL є власні реальні знання, вміння та навички реалізовані в життя.

Адаптація навчальних планів в умовах впровадження проблемно - орієнтованого навчання

Традиційна система медичної освіти в Україні базується на читанні лекцій та проведенні практичних (лабораторних) занять зі студентами, центральною фігурою такої системи є викладач. Проблемно - орієнтоване навчання передбачає створення під керівництвом викладача проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність студентів по їх вирішенню, внаслідок чого відбувається творче оволодіння професійними знаннями, навичками і вміннями. Центральною фігурою такої моделі навчання є студент.

В СумДУ запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу, що дозволило в досить короткий термін провести адаптацію програми навчання та інтегрувати до неї елементи проблемного навчання. Програму 1,5- річного навчання за проблемною технологією з використанням клінічних випадків (кейсів), наданих університетом Св. Георга (Великобританія) включено в 2-й і 3-й роки навчання студентів медичного інституту.

Новостворена експериментальна програма запрацювала з 2014-2015 навч. р. Вона дозволить готувати нове покоління фахівців, які будуть: компетентні, досконало володіти професійними навичками, здатні постійно навчатися, професійно зростати та адаптуватися до середовища, зможуть швидко вирішувати проблеми та оволодівати знаннями протягом усього професійного життя.

Модернізація медичної освіти – нагальний виклик сучасності

З 2012 р. медичний інститут СумДУ залучений до виконання освітнього проекту ТЕМПУС «Впровадження інноваційних навчальних стратегій в медичній освіті та розвиток Міжнародної мережі національних навчальних центрів». Це був перший досвід реалізації проекту подібного рівня в медичному інституті, тож увага йому приділялася неабияка.

Застосування положень закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту» передбачає запровадження більш широкої автономії університетів, створення власних навчальних планів та програм. В цьому контексті можливості модернізації медичних навчальних програм шляхом використання інтерактивних форм та методу проблемного навчання, що надаються в рамках проекту є досить актуальними.

Створення мережі медичних центрів дозволить впроваджувати, здійснювати контроль та управління інноваціями в сфері медичної освіти, вдосконалити системи контролю підготовки лікарів у напрямку потреб клінічної практики.

Заступник директора Лобода А.М. взяв участь в координаційній зустрічі в рамках реалізації освітнього проекту ТЕМПУС

Делегація співробітників Сумського державного університету у складі начальника відділу міжнародного співробітництва Кириченко К.І. та заступника директора з навчальної роботи медичного інституту Лободи А.М. прийняла участь у координаційній зустрічі в рамках реалізації освітнього проекту ТЕМПУС "Впровадження інноваційних навчальних стратегій в медичній освіті та розвиток міжнародної мережі національних навчальних центрів", яка відбулася в Університеті Св. Георга (м. Лондон, Великобританія).

Під час зучтрічі були обговорені ключові моменти реалізації освітньої ініціативи в країнах - учасницях консорціуму (Україна, Грузія, Казахстан), перспективи участі університету в нових проектах. Британськими колегами був проведений семінар щодо написання нових заявок "Erasmus+". Крім того, Лобода А.М. та Кириченко К.І. були запрошені на престижну церемонію нагородження британських вищих навчальних закладів "Times Higher Education Awards 2014".

Детальніше...

Досвід сумчан з впровадження січасної освіти у рамках проекту TEMPUS було високо оцінено на міжнародній зустрічі у Грузії

Делегація медичного інституту Сумського державного університету у складі директора Сміянова В.А., заступника з навчальної роботи Лободи А.М. та заступника з навчально-методичної роботи Гарбузової В.Ю. взяли участь у координаційній нараді у рамках грантового освітнього проекту ТЕМПУС "Впровадження інноваційних освітніх стратегій в медичній освіті та створення міжнародної мережі національних навчальних центрів". Зустріч відбулася 5-6 травня 2014 року в м. Тбілісі (Грузія) на базі Медичного університету ім.Д.Твідліані.

На зустрічі обговорювалися проміжні результати реалізації проекту в країнах-учасниках (Україні, Грузії, Казахстані), питання оснащення та функціонування медичних навчальних центрів, адаптації навчальних матеріалів, створення он-лайн бібліотеки для матеріалів проекту та опанування технологій "віртуального пацієнта".

Детальніше...

У Великобританії доцент медичного інституту пройшов тренінг з віртуальних технологій сучасної медичної освіти

Тренінг ВеликобританіяЗ 20 по 24 січня 2014 року заступник директора медичного інституту, доцент, д.мед.н. Юрій Атаман пройшов тренінг з розробки та впровадження в навчальний процес інтерактивної технології «Віртуальний пацієнт».

Навчання проводилося в найбільшому спеціалізованому медичному вузі Великобританії - Університеті Св. Георга, м. Лондон. У цьому закладі в різний час навчалися і працювали такі відомі лікарі-науковці, як першовідкривач вакцини Едуард Дженнер, відомий анатом Бенджамін Броуді та хірург Джон Фішер.

Під час тренінгу було проведено семінари та презентації за тематикою, слухачі навчалися створювати та використовувати в педагогічному процесі віртуальні моделі справжніх пацієнтів, максимально наближувати створені розробки (кейси) до практичної діяльності. Для отримання сертифікату кожний слухач мав підготувати та представити самостійний проект у системі Openlabyrinth Virtual Patients з вільно обраної тематики. Крім цього, було проведено екскурсії в університетські центри симуляторів та дистанційного навчання, викладачі в якості експертів взяли участь у проведенні практичного заняття зі студентами. 

Детальніше...