Наша діяльність

Адаптація навчальних планів в умовах впровадження проблемно - орієнтованого навчання

Традиційна система медичної освіти в Україні базується на читанні лекцій та проведенні практичних (лабораторних) занять зі студентами, центральною фігурою такої системи є викладач. Проблемно - орієнтоване навчання передбачає створення під керівництвом викладача проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність студентів по їх вирішенню, внаслідок чого відбувається творче оволодіння професійними знаннями, навичками і вміннями. Центральною фігурою такої моделі навчання є студент.

В СумДУ запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу, що дозволило в досить короткий термін провести адаптацію програми навчання та інтегрувати до неї елементи проблемного навчання. Програму 1,5- річного навчання за проблемною технологією з використанням клінічних випадків (кейсів), наданих університетом Св. Георга (Великобританія) включено в 2-й і 3-й роки навчання студентів медичного інституту.

Новостворена експериментальна програма запрацювала з 2014-2015 навч. р. Вона дозволить готувати нове покоління фахівців, які будуть: компетентні, досконало володіти професійними навичками, здатні постійно навчатися, професійно зростати та адаптуватися до середовища, зможуть швидко вирішувати проблеми та оволодівати знаннями протягом усього професійного життя.

AddThis Social Bookmark Button