Наша діяльність

Правила прийому

Списки рекомедованих до зарахування на І курс на місця бюджетного фінансування за напрямом підготовки "Стоматологія"

Увага! Абiтурiєнти рекомендованi до зарахування, якi у визначений термiн пiсля оголошення списку рекомендованих не подадуть оригiнали документiв, утрачають право зараховування на навчання за державним замовленням. На мiсця, що звiльняються, будуть рекомендованi до зарахування наступнi за рейтинговим списком абiтурiєнти.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Списки рекомедованих до зарахування на І курс на місця бюджетного фінансування за напрямом підготовки "Лікувальна справа"

Увага! Абiтурiєнти рекомендованi до зарахування, якi у визначений термiн пiсля оголошення списку рекомендованих не подадуть оригiнали документiв, утрачають право зараховування на навчання за державним замовленням. На мiсця, що звiльняються, будуть рекомендованi до зарахування наступнi за рейтинговим списком абiтурiєнти. 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Списки рекомедованих до зарахування на І курс на місця бюджетного фінансування за напрямом підготовки "Медико-профілактична справа"

Увага! Абiтурiєнти рекомендованi до зарахування, якi у визначений термiн пiсля оголошення списку рекомендованих не подадуть оригiнали документiв, утрачають право зараховування на навчання за державним замовленням. На мiсця, що звiльняються, будуть рекомендованi до зарахування наступнi за рейтинговим списком абiтурiєнти. 

ДЕТАЛЬНІШЕ

Медичний інститут СумДУ в 2018 році оголошує набір студентів за 6-тю спеціальностями

1. Медицина

ІнститутВже 25 років в СумДУ ведеться підготовка зі спеціальності «Медицина» (до 2016 року - «Лікувальна справа»). Високий рівень підготовки студентів в медичному інституті підтверджується лідерством у рейтингах за результатами ліцензійних іспитів "Крок 1", "Крок 2", "Крок 3", Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та предметних олімпіад. Можливість стрімкого кар’єрного зростання у професійній чи науковій сфері підтверджується наявністю серед випускників 10 докторів наук, 7 головних лікарів, 22 заступників головних лікарів, 40 завідувачів відділень. В числі випускників, якими особливо пишається медичний інститут, є начальник УОЗ Сумської ОДА Бутенко Сергій Павлович та директор медичного інституту СумДУ Лобода Андрій Миколайович. Ліцензований обсяг прийому студентів на спеціальність «Медицина» - 500 місць.

Переваги навчання в медичному інституті СумДУ:

- Медінститут СумДУ серед кращих ВНЗ України за кількістю переможців студентських предметних олімпіад;

- Високий рівень студентської науки – кілька років поспіль СумДУ у трійці лідерів серед усіх ВНЗ України за кількістю переможців у конкурсах студентських наукових робіт, в чому вагомий внесок наших студентів;

- Активне студентське життя: працюють програми академічної мобільності, проводяться міжнародні конференції, літня закордонна практика, функціонують студентська самодіяльність, спортивне життя, волонтерська робота тощо;

- Можливість паралельного отримання другої вищої освіти;

- Забезпечення всіх іногородніх студентів гуртожитком;

- Можливість спеціалізації за багатьма напрямками;

- Усі випускники забезпечуються місцем роботи;

- Вдале розташування клінічних баз обумовлює компактний розклад занять.

Абітурієнту 1Абітурієнту 2

2. Стоматологія

В мальовничому куточку міста на території парку «Басівський» і архітектурного комплексу з 2015 року гостинно відкрив свої двері стоматологічний факультет медичного інституту СумДУ. Ліцензований обсяг прийому на спеціальність - 75 місць. До складу новоствореного підрозділу входять навчальні приміщення, студентська стоматполіклініка на 20 крісел, сучасна зуботехнічна лабораторія, комп’ютерні та фантомні класи, оснащені за останнім науково-технічним рівнем. 

Сторінка кафедри стоматології

med med med

У Вас є можливість стати одним зі студентів стоматологічного факультету, навчатися та працювати під керівництвом провідних фахівців стоматологічної галузі регіону!

3. Педіатрія

З 2017 року Сумський державний університет на базі Медичного інституту розпочинає прийом на денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 228 «Педіатрія» на основі повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг – 50 осіб.Термін навчання – 6 років. У поточному році вступ за даною спеціальністю пропонується лише на умовах повної оплати вартості навчання, проте вартість підготовки студентів суттєво знижена у порівнянні з іншими спеціальностями медичного спрямування.

Постійна затребуваність у системі практичної охорони здоров’я лікарів- педіатрів спонукала медичний інститут на відкриття нової спеціальності та гарантує вибір упрацевлаштуванні випускників. Після закінчення інтернатури з «Педіатрії» у молодих фахівців буде можливість подальшої спеціалізації на неонатолога, дитячого невролога, дитячого кардіолога, дитячого алерголога, дитячого онколога тощо.

Сторінка кафедри педіатрії

Про спеціальність "Педіатрія"

4. Громадське здоров’я

Сумський державний університет перший в Україні отримав ліцензію на відкриття нової спеціальності у галузі «Охорона здоров’я»– 229 «Громадське здоров’я» за освітнім ступенем «Бакалавр». Вступ на основі повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг – 50 осіб. Термін навчання – 4роки. Спеціальність «Громадське здоров’я» широко затребувана у країнах Європи та стрімко розвивається в Україні. Широкий спектр подальшої діяльності випускників даної спеціальності обумовлений отриманням компетенцій з дисциплін, що знаходяться на межі природничо-наукових і гуманітарних дисциплін: медицини, екології, біології, статистики, соціологічних, юридичних, економічних та політичних наук.

Посади, що можуть обіймати випускники: - науковці і дослідники; - фахівці-організатори закладів охорони здоров’я (дієтологи, статисти, епідеміологи, валеологи, бактеріологи, фізіотерапевти та інше); - фахівці-організатори санітарно-епідеміологічного профілю; - організатори охорони здоров’я (заступники головних лікарів, експерти з якості медичної допомоги); - спеціалісти громадського здоров’я в державних і комунальних закладах (обласні, районні, міські управління охорони здоров’я, управління соціального захисту, екології, охорони праці та інше); - експерти в страхових компаніях.

Сторінка кафедри громадське здоров'я

Про спеціальність "Громадське здоров'я" 

5. Фізична культура і спорт

Спортивні досягнення студентів СумДУ на державному і міжнародному рівнях, розвиток масового спорту та потужна спортивна інфраструктура сприяли запровадженню в університеті нової спеціальності "Фізична культура і спорт". Ліцензований обсяг - 30 місць.

Нова спеціальність спрямована на вдосконалення професійної підготовки спортсменів високої кваліфікації з отриманням фаху тренера-викладача, спортивного менеджера. Випускники цієї спеціальності можуть займати посади тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, керівників спортивних шкіл, спортивних федерацій, фітнес-клубів та інших спортивних організацій, а також бути персональними менеджерами у професійному спорті.

Навчальний план передбачає посилену підготовку майбутніх фахівців спеціальними медичними дисциплінами та методиками реабілітаційних програм із використанням матеріально-технічної бази та кадрового складу Медичного інституту і санаторію- профілакторію СумДУ. Студентам буде надано поглиблене вивчення іноземних мов, професійного менеджменту, ІТ-технологій.

Сторінка кафедри фізичного виховання

6. Фізична терапія, ерготерапія

Сумський державний університет на базі Медичного інституту готує бакалаврів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (галузь знань «Охорона здоров’я».) Ліцензований обсяг – 100 осіб.

Сферою діяльності бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії є: 

 • робота у системі охорони здоров’я, освіти, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення; 
 • здійснення реабілітаційної, оздоровчо-реабілітаційної, рекреаційної діяльності; 
 • виконання професійних обов’язків у лікувальних, санаторно-курортних, освітніх закладах, у реабілітаційних та оздоровчих центрах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів;
 • проведення самостійної фізіотерапевтичної, ерготерапевтичної, оздоровчої та рекреаційної практики в межах своєї компетенції;
 • обіймання первинних посад: асистента фізіотерапевта, асистента ерготерапевта, масажиста, спортивного масажиста, інструктора лікувальної фізичної культури, методиста з професійної реабілітації, фахівця з відновлювальної гімнастики, вчителя-ребілітолога тощо; після закінчення магістратури – лікаря ЛФК, ерготерапевта, фізіотерапевта.

Бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії – експерт з рухів у сфері застосування фізичних вправ для корекції фізичного та психічного станів людини, відновленню рухів, навиків самообслуговування тощо, експерт зі СПА-технологій. Виконуючи призначення лікаря, добирає засоби і форми фізичної терапії, ерготерапії, розробляє методику їх застосування на різних етапах лікування, планує і виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, виявляє та розширює резервні можливості організму, тренує його і готує до фізичних навантажень на роботі й у побуті, сприяє його поверненню до активного життя.

Сторінка кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини

 

Скористайтеся нагодою набути престижну спеціальність, яка дозволить Вам з впевненістю дивитися у майбутнє!

Про спеціальність "Фізична терапія"

Увага! Вступ на 2 курс абітурієнтів з дипломом молодшого спеціаліста медичного спрямування

В 2018 році Медичний інститут СумДУ продовжує прийом на 2 курс за спеціальностями «Фізична культура і спорт», «Фізична терапія і ерготерапія», «Стоматологія», та на НОВІ спеціальності: «Громадське здоров’я», «Педіатрія».

Подання документів лише особисте – з 04.07 по 24.07.2018 р. за адресою: м. Суми, вул. Р.-Корсакова 2, ауд Ц-339.

Подача заяв в електронному вигляді при вступі на 2 курс не проводиться.

З метою реєстрації заяви абітурієнт має особисто пред’явити оригінали та залишити копії:

 • паспорту та прописки;
 • ідентифікаційного коду;
 • диплому молодшого спеціаліста з додатком до диплому;
 • військового квитка або посвідчення про приписку (для хлопчиків);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Ксерокопії документів нотаріального завірення не потребують.

Зарахування на навчання – за рейтинговим списком, місце в якому вступник займає з урахуванням 2 складових:

 •  середній бал диплому молодшого спеціаліста;
 •  оцінка з фахового іспиту.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2018 РОЦІ