Наша діяльність

Правила прийому

Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень

Наукова лабораторія молекулярно-генетичних досліджень має статус міжкафедральної і є структурним підрозділом медичного інституту СумДУ. Метою лабораторії є створення в університеті сучасної наукової бази для проведення фундаментальних наукових досліджень на молекулярно-генетичному рівні з використанням найновітніших технологій, що відповідають світовим стандартам.

Основним напрямом наукової діяльності лабораторії є дослідження ролі алельного поліморфізму генів у розвитку найпоширеніших хвороб та ефективності їхнього лікування. Робота лабораторії спрямовується на:

 • вивчення ролі алельного поліморфізму генів у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин, їхніх ускладнень та в забезпеченні стійкості тканин до різних видів гіпоксії;
 • дослідження ролі алельного поліморфізму генів у розвитку основних синдромів бронхолегеневих хвороб та в ефективності їхнього лікування;
 • встановлення залежності між алельним поліморфізмом генів і розвитком ускладнень цукрового діабету та ефективністю їхнього лікування;
 • оцінку поширеності основних поліморфних варіантів генів-супресорів пухлинного росту серед населення м. Сум і Сумської області та інших регіонів України;
 • дослідження рівня інфікування населення м. Сум і Сумської області мікроорганізмами, що спричиняють розвиток поширених інфекцій дорослих (гепатитів, герпесвірусної інфекції, кандидозів), дітей (нейроінфекції) і плода (TORCH - інфекції);
 • вивчення ролі алельного поліморфізму генів у забезпеченні стійкості організму до дії токсичних чинників зовнішнього середовища. 

Діяльність Лабораторії надає можливість: 

 • організації комплексної наукової тематики із залученням усіх кафедр медичного інституту та інших структурних підрозділів СумДУ;
 • долучення вчених медичного інституту до світових програм з вивчення алельного поліморфізму генів людини;
 • налагодження співпраці з науковими закладами і лабораторіями європейських та інших країн; 
 • участі в конкурсах проектів наукових робіт на отримання відповідних грантів; вивчення відмінностей геному в популяції людей, що населяють Україну, з'ясування ролі цих відмінностей у розвитку найпоширеніших в Україні хвороб та особливостей їх лікування; 
 • значно поліпшити роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів, пропонуючи відповідну тематику для виконання кандидатських і докторських дисертацій; 
 • залучати здібних студентів до виконання наукових досліджень у сучасній науковій лабораторії;
 • надавати допомогу практичній охороні здоров'я Сум і Сумської області, використовуючи можливості лабораторії для діагностування тяжких вірусних недуг (ВІЛ/СНІДу, гепатитів та інших інфекцій).

Лабораторія розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі медичного інституту.

Дослідження науковців, виконані в лабораторії молекулярно-генетичних досліджень отримували І місця на міжнародних науково-практичних конференціях (детальніше), Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (детальніше), 

Положення про наукову лабораторію молекулярно-генетичних досліджень

 

AddThis Social Bookmark Button