Наша діяльність

Правила прийому

Правила прийому у 2017 році

Медінститут«Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636811 від 19.06.2015р.) та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією СумДУ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №1515/29645. Правила прийому внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти».

Детальніше

AddThis Social Bookmark Button