Наша діяльність

Правила прийому

Послуги мікробіологічної лабораторії

Одним із необхідних та найбільш інформативних етапів обстеження пацієнтів є етап лабораторних досліджень, який дозволяє виявити причину захворювання або наявні патологічні зміни на клітинному та молекулярному рівнях. Такі тонкі порушення, зазвичай, можуть бути виявлені ще до появи симптомів, що викликають тривогу у пацієнта та його звернення до лікаря.

Бактеріологічна лабораторія медичного інституту СумДУ є режимним підрозділом та має дозвіл режимної комісії Сумської обласної СЭС на право роботи з мікроорганізмами III та IV груп патогенності. Усі дослідження в лабораторії проводяться висококваліфікованими співробітниками на новому сучасному обладнанні з використанням новітніх методик та систем.

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ МІКРОБІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ (посилання) 

Мікробіологічна лабораторія РЦ «ЕКОМЕДХІМ» має право проводити:

  • договірні дослідження для організацій та приватних осіб по розцінкам, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003р. № 1351;
  • навчання на робочих місцях та надання консультацій.

 

Адреса: м. Суми, вул. Санаторна 31, 2-й поверх (http://hygiene.med.sumdu.edu).

Послуги лабораторії нанокомпозитних матеріалів

Лабораторія «Біонанокомпозит» надає науково-діагностичні послуги 

  • якісного рентгено-структурного аналізу твердих та конденсованих зразків різної природи з оцінкою відносної кількості окремої кристалічної фази з використанням картотеки емпіричних довідкових стандартів Міжнародного центру дифракційних даних.  Дослідження проводяться на автоматичному рентгенівському дифрактометрі  «ДРОН 4-07»;
  • рентгено-флуоресцентного аналізу (РФА) (хімічні елементи від Na до U) біологічних зразків (кров, сеча, волосся, тканини та ін.) та зразків небіологічного походження (вода, грунт та ін.).  Дослідження проводяться на рентгено-флуоресцентному аналізаторі  «Elvax Light SDD». Кількість матеріалу (досліджуваного зразка) для проведення аналізу:  порошок (5 г); рідина (30 мл); тверда маса (розмір 1,5-2 см). Мінімальне замовлення – 30 зразків. Аналіз результатів подається у вигляді звіту;
  • ліофілізації зразків біологічного і небіологічного походження з використанням ліофільної (сублімаційної) сушки «ALPHA 1-2 LDplus».

Додаткова інформація

Хімічний та санітарно-бактеріологічний аналіз води

ЛабораторіяРегіональний Центр екологічного, хіміко-токсикологічного моніторингу та біомедичних досліджень (РЦ «ЕКОМЕДХІМ»), який є структурним науковим підрозділом медичного інституту Сумського державного університету, звертається до Вас з пропозицією взаємовигідної співпраці. До Ваших послуг в складі центру працює акредитована аналітична лабораторія, устаткована новими приладами і має атестацію на визначення рівнів основних речовин, а також важких металів, органічних та неорганічних сполук. Лабораторія здійснює виміри не тільки в м. Суми, але й по всій території Сумської області.

Всі використовувані в лабораторії засоби вимірювань систематично проходять державну перевірку в Сумському центрі стандартизації і метрології.

Скорочений хімічний аналіз води (12 показників) підходить для оцінки загального забруднення води в порівнянні з вимогами СНіП. Цей комплекс аналізів води необхідний при щорічному профілактичному контролі якості води, одержуваної з артезіанських свердловин і колодязів, а також для контролю якості роботи очищення фільтрів.

Аналіз води з розширеним переліком (24-25 показників) проводиться в кілька етапів, оскільки він враховує різні типи критеріїв: від основних характеристик води (мутність, PH, колір, запах, осад та ін.), до спеціальних (на виявлення хімічних елементів, з'єднань і т.д.).

Санітарно-бактеріологічний аналіз  включає визначення загальної кількості мезофільних, аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів при 37°С в одиниці об'єму, встановлення число бактерій групи кишкової палички в 1 дм3 води (колі-індекс), знаходження синьогнійної палички (Рseudomonas aeruginosa) в 1 дм3 води.

Співробітництво з нашим Регіональним Центром дасть Вам можливість отримати якісні результати у найкоротший термін за доступною ціною.

Детальніше

 

Ветеринарні лабораторні послуги

Шановні колеги!


ВетеренаріяСтруктурний науковий підрозділ медичного інституту Сумського державного університету Регіональний Центр екологічного, хіміко-токсикологічного моніторингу та біомедичних досліджень (РЦ «ЕКОМЕДХІМ»), звертається до Вас з пропозицією взаємовигідної співпраці.

До Ваших послуг в складі центру працює акредитована аналітична лабораторія, устаткована новими приладами і має атестацію на проведення вимірювань в галузі ветеринарії та екології. Лабораторія здійснює виміри не тільки в м. Суми, але й по всій території Сумської області.

Ветеренарія

Вартість лабораторних вимірювань є нижчою за ринкову.

Остаточний розрахунок вартості визначається фахівцем центру після аналізу об’єкту дослідження та їх кількості. За всіма питаннями звертатися за вказаними телефонами або за допомогою електронної пошти.

Детальніше

 

Екологічні дослідження

ЛабораторіяДо Ваших послуг в складі центру працює акредитована аналітична лабораторія, устаткована новими приладами і має атестацію на визначення рівнів основних речовин, а також важких металів, органічних та неорганічних сполук. Лабораторія здійснює виміри не тільки в м. Суми, але й по всій території Сумської області.

Лабораторія укомплектована кваліфікованим персоналом і необхідними ресурсами (приміщеннями, засобами вимірів, випробувальним і допоміжним обладнанням, матеріалами, реактивами, нормативною базою), які дозволяють реалізувати різні методи хімічного аналізу.

Співробітники лабораторії мають вищу профільну освіту, володіють великим практичним досвідом у вирішенні завдань, що належать до сфери хімічного та бактеріологічного аналізу, регулярно проходять курси підвищення кваліфікації.

Всі використовувані в лабораторії засоби вимірювань систематично проходять державну перевірку в Сумському центрі стандартизації і метрології.

Вартість лабораторних вимірювань є нижчою за ринкову. Остаточний розрахунок вартості визначається фахівцем центру після аналізу об’єкту дослідження та їх кількості. За всіма питаннями звертатися за вказаними телефонами або за допомогою електронної пошти.

Детальніше