Наша діяльність

Методичне забезпечення освітніх програм (кафедра фізіології та патофізіології)

Загальна інформація з методичної роботи кафедри

Розробки кафедри для дистанційного навчання - OCW (медична біологія (лікувальна та медико-профілактична справа, стоматологія), нормальна фізіологія, патологічна фізіологія, сучасні проблеми молекулярної біології)

Медична біологія (загальна інформація, оголошення для першокурсників, рекомендована література)

Нормальна фізіологія (загальна інформація, робочий зошит, лекції, матеріали для практичних занять, зразки тестових питань, рекомендована література)

Патологічна фізіологія (загальна інформація, матеріали для практичних занять, іспит)

Клінічна фізіологія (загальна інформація)

Сучасні проблеми молекулярної біології (загальна інформація)

AddThis Social Bookmark Button