Наша діяльність

Нормативна база щодо реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою почала здійснюватися з 1 червня 2013 року, після того як набула чинності постанова Кабінету Міністрів України №340 від 25 квітня 2012 року. 

Дія пілотного проекту поширюється на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, що зареєстровані в Україні, виробляються з дотриманням вимог належної виробничої практики, перелік міжнародних непатентованих назв яких та їх комбінації наведено в додатку до постанови №340. Обіг лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою здійснюється на території України після декларування зміни оптово-відпускної ціни, яка не може перевищувати граничний рівень оптово-відпускних цін на такі лікарські засоби, розрахований та встановлений відповідно до підпункту 1  та абзацу другого підпункту 2 пункту 4 цієї постанови, і внесення її до реєстру оптово-відпускних цін в установленому порядку.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИПИСУВАННЯ РЕЦЕПТІВ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСІБ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ (методичні рекомендації)

Особам з гіпертонічною хворобою за наявністю показань лікарські засоби виписуються на рецептурних бланках за формою 1 із зазначенням міжнародної непатентованої назви та/або їх комбінацій.

Постанова КМУ від 25.04.2012 р. № 340 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" 

Постанова КМУ від 17.10.2012 р. № 982 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" 

Постанова КМУ від 12.06.2013 р. № 554 "Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою" 

Постанова КМУ від 05.09.2013 № 907 "Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою"

Наказ МОЗ України від 01.06.2012 № 419 "Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року"

Наказ МОЗ України від 23.10.2013 № 902 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419" 

Наказ МОЗ України від 10.09.2013 № 794 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419" 

Наказ МОЗ України від 25.10.2012 №839 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419" 

Наказ МОЗ України від 05.09.2012 № 697 "Про внесення зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 червня 2012 року № 419"

Наказ МОЗ України від 31.08.2012 № 672 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 червня 2012 року № 419" 

Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 194-Адм "Про проведення перевірки виписування рецептів на лікарські засоби особам з гіпертонічною хворобою"

Інформація для пацієнтів щодо цін на лікарськи засоби, на які поширюється дія пілотного проекту, відповідно до постанови КМУ від 25.04.2013 №340 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічноюхворобою" станом на 26.09.2013 

 

AddThis Social Bookmark Button