Наша діяльність

Матеріали наукових та науково-практичних конференцій

Медицина СумыМіжнародна конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми теоретичної та клінічної медицини" проходить в медичному інституті щороку навесні. З кожним разом участь в ній беруть все більше молодих науковців з різних ВУЗів України, збільшується кількість представників іноземних наукових закладів. Проведення конференцій входить до національного реєстру конференцій МОН України.

 

Тези Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини", Суми, 2010

Тези Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та лікарів "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини", Суми, 2011

Тези Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини", Суми, 2012

Тези Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини", Суми, 2013

Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста", Суми, 2013

Збірник тез ІІ Міжнародної нуково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини", Суми, 2014

Збірник тез науково-практичної конференції "Морфологічні дослідження-виклики сучасності" (23-24.04.2015)

Матеріали наукової конференції "Актуальні питання теоретичної та практичної медицини" (2015 рік)

Матеріали наукової конференції "Актуальні питання теоретичної та практичної медицини"  (2016 рік) ТОМ1, ТОМ 2

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини" (2017 рік) 

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту "Перспективи розвитку медичної науки та освіти" (16-17.11.2017)

AddThis Social Bookmark Button