Наша діяльність

Курси тематичного удосконалення

Тематичне удосконалення - подальше підвищення професійних знань та навичок лікаря чи провізора з метою підтримання сучасного рівня підготовки. Підвищення  кваліфікації  лікарів - спеціалістів здійснюється факультетом післядипломної медичної освіти за направленнями органів охорони  здоров'я  на  циклах тематичного удосконалення, а  також за прямими договорами з установами інших галузевих міністерств.

Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації з окремих розділів відповідної спеціальності. На тематичне удосконалення лікарі направляються в період між проходженням атестаційних циклів. Наявність свідоцтва про підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення враховується атестаційними комісіями при розгляді питань про присвоєння кваліфікаційної категорії.

Лікарям, які закінчили цикл (курси) підвишення кваліфікації в інституті на факультеті післядипломної медичної освіти, вноситься відповідний запис у посвідчення про проходження підвищення кваліфікації. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації заповнюється навчальним закладом від руки чорнилом.  Підпис директора медичного інституту завіряється гербовою печаткою навчального закладу.

 
 

МЕТОДИЧНА БАЗА

Акушерство та гінекологія

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання акушерства і гінекології"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання акушерства і гінекології"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Невідкладні стани в акушерстві і гінекології"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Невідкладні стани в акушерстві і гінекології"

Терапія

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Клінічна фармакологія та фармакотерапія внутрішніх хвороб"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Клінічна фармакологія та фармакотерапія внутрішніх хвороб"

Інфекційні хвороби

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Внутрішньолікарняні інфекції. Вірусні гепатити. ВІЛ / СНІД"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "ВІЛ-інфекція/СНІД. Дотестове та післятестове консультування на ВІЛ-інфекцію"

Педіатрія

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання педіатрії"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Актуальні питання педіатрії"

Сімейна медицина

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання сімейної медицини"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання сімейної медицини"

Хірургія

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання панкреатології, колопроктології та судинної хірургії"

Програма підвищення кваліфікації лікарів на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання панкреатології, колопроктології та судинної хірургії"

AddThis Social Bookmark Button