Наша діяльність

Курси передатестаційного підвищення кваліфікації лікарів

Медицинский институтПередатестаційні цикли проводяться в медичному інституті на факультеті післядипломної медичної освіти згідно з Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.06.1993 р. N 130. 

Направлення лікарів на цикли підвищення кваліфікації здійснюється обласними закладами охорони здоров'я відповідно до річного плану підвищення кваліфікації і плану-рознарядки Міністерства охорони здоров'я України за путівками медичного інституту. Після одержання путівки керівник органу, закладу охорони здоров'я, де працює лікар, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження працівника на підвищення кваліфікації.

Органи і заклади охорони здоров'я, що направляють лікарів і провізорів на цикл підвищення кваліфікації, забезпечують їх такими документами:
     - путівкою, отриманою від інституту або факультету, з включенням даних про відрядженого, які завірені печаткою закладу і підписом керівника;
        - посвідченням про відрядження.
 
Лікар, який прибув на навчання, пред'являє:
     - путівку та посвідчення про відрядження;
     - паспорт;
     - диплом або завірену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
     - посвідчення про проходження кваліфікації (якщо таке є);
     - свідоцтво або завірену копію про присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліста (якщо таке є).

Слухачам, які зараховані на цикл, видається квиток курсанта. Іногороднім слухачам надається проживання у гуртожитку на період навчання. При невиконанні навчального плану, а також у випадку порушення правил внутрішнього розпорядку курсант може бути відрахований наказом ректора вищого навчального закладу з видачею відповідної довідки про перебування на факультеті й причини відрахування.

Лікарям, які закінчили передатестаційні курси підвишення кваліфікації видається посвідчення, підписане директором медичного інституту та завірене гербовою печаткою закладу.

МЕТОДИЧНА БАЗА

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на передатестаційному циклі зі спеціальності "Інфекційні хвороби"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на передатестаційному циклі зі спеціальності "Загальна практика-сімейна медицина"

Навчальний план підвищення кваліфікації лікарів на передатестаційному циклі зі спеціальності "Хірургія"

AddThis Social Bookmark Button